Skip to main content

Kamervragen over het advies voor meer islam in Nederland

Vragen van de leden van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het beleidsadvies meer ruimte te creëren voor de islam.

1.)
Heeft de minister kennis genomen van het artikel ´Geen colleges meer tijdens vrijdaggebed´?(*)

2.)
In hoeverre is de minister van mening dat het advies van deze voormalige hoogleraar om o.a. geen colleges meer te geven tijdens het vrijdagmiddaggebed of het Offerfeest en meer gebedsruimtes in kazernes, gevangenissen en provinciehuizen te realiseren een ronduit absurd advies is?

3.)
Is de minister het eens met de stelling van de PVV dat het meewerken aan het vergroten van de invloed van de islam op Nederland, zoals het advies luidt, de integratie eerder tegenwerkt dan bevordert? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat er sprake is van een toename van de invloed van de islam op Nederland, de islamisering? Zo neen, hoe noemt de minister deze toenemende invloed van de islam op Nederland dan?

5.)
Is de minister bereid zich helder en krachtig uit te spreken tegen dit, door een verschrikkelijke dhimmitude geïnspireerd, advies? Zo neen waarom niet?

 

(*) Ad Valvas, 8 maart 2011