Skip to main content

Vragen over zoveelste bizarre Marokko-project

Vragen van de leden van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het Marokkaanse voornemen een cultureel centrum te openen in Amsterdam.

1.)
Heeft de minister kennis genomen van het artikel 'Marokko wil cultureel centrum openen in Amsterdam?(*)


2.)
In hoeverre deelt de minister de visie van de PVV dat de uitspraak van de Marokkaanse minister voor migrantenzaken over het goed geïntegreerd zijn van Marokkaanse jongeren bijna absurd te noemen is, gezien de extreme oververtegenwoordiging van deze groep in de overlast/criminaliteit, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid?

3.)
Deelt de minister de zienswijze van de PVV dat de integratie van Marokkanen in Nederland juist wordt tegengewerkt door het opzetten van een centrum dat zich richt op de Marokkaanse cultuur in plaats van de Nederlandse cultuur? Zo neen, waarom niet?

4.)
Is de minister het eens met de PVV dat de Marokkaanse overheid zich op geen enkele wijze dient te bemoeien met de Marokkanen in Nederland behalve als het gaat om het vergroten van de remigratie van deze groep naar Marokko? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen is de minister bereid te nemen om de realisatie van dit centrum tegen te houden?

6.)
Deelt de minister de mening dat het prioriteit heeft te voorkomen dat heel Nederland een Marokkaans cultureel centrum wordt, en dat snel immigratiebeperkende maatregelen ook voor immigranten uit Marokko moeten worden genomen?

( *) Elsevier, 17 maart 2011