Skip to main content

Artikel Geert Wilders en Teun van Dijck in NRC Next 16 juni 2011: De Grieken moeten nu echt snel uit de euro

“Wij zullen nooit betalen”, riepen de Griekse betogers afgelopen zondag in hun protest tegen de bezuinigingsplannen in Athene. Ook gisteren waren er grote rellen in Athene van Grieken die de bezuinigingen nu al beu zijn. Meer dan 70 procent – een meerderheid van alle politieke partijen – van de Nederlanders wil evenmin betalen voor Griekenland.

De Nederlandse burger wil terecht geen miljarden betalen aan onbetrouwbare Grieken in een tijd dat ze geconfronteerd worden met 18 miljard ombuigingen in eigen land.

De Nederlander weet donders goed dat er met zijn geld wordt gegokt om een land te redden dat niet te redden is. De Grieken hebben de zaak keer op keer belazerd. Ze houden zich niet aan de afspraken. Nu zijn ze zo diep gevallen dat ze zich zelfs niet meer aan de afspraken kúnnen houden. De Griekse economie kan niet aantrekken als Griekenland zijn munt niet devalueert. Maar dat kan niet, de Grieken zitten gevangen in de euro.

Daarom is er maar één uitweg: Griekenland uit de euro, terug naar de drachme zodat devaluatie van de Griekse drachme de economie een boost zal geven, de export zal bevorderen en de kans op terugbetaling van de schulden aanzienlijk vergroten. Dat zeggen economen zoals Paul Krugman, Martin Feldstein en vele anderen. Zelfs onze eigen Willem Vermeend van de PvdA.

Het gaat met Griekenland van kwaad tot erger. Het land is nu het minst kredietwaardige land ter wereld. Het doet het nog slechter dan Kameroen en Papoea Nieuw-Guinea. Vorig jaar werd 110 miljard toegezegd. Dit geld is nog niet helemaal uitgekeerd – laat staan terugbetaald – of Griekenland heeft opnieuw 85 miljard euro extra nodig. Daarmee zou Griekenland zijn problemen kunnen oplossen, menen de naïeve Europese regeringsleiders.

Steeds meer economen voorspellen echter dat Griekenland hoe dan ook failliet gaat. Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s voorspelt een faillissement voor 2013. Niemand wil nog aan Griekenland lenen. De kans dat de Grieken terugbetalen, wordt geschat op 50 procent. De Nederlandse regering overweegt serieus opnieuw belastinggeld te verkwanselen in de Griekse beerput.

De euro werd gebouwd op basis van leugens en bedrog. De euro moet de illusie van politieke Europese samenwerking wekken. Elke lidstaat moet zijn eigen broek ophouden. Een bail-out is volgens art. 125 van het Verdrag van Lissabon verboden.

Het Verdrag van Lissabon zelf is een leugen, het is bijna identiek aan de Europese Grondwet die in 2005 door de Nederlandse kiezers bij referendum werd verworpen, maar via de achterdeur toch aan ons werd opgedrongen. Zo is een grote meerderheid van de Nederlanders tegen het verlenen van hulp aan Griekenland, maar willen de Europese leiders het tegen onze wil aan Nederland opleggen. Dat is geen leiderschap, maar het failliet van de representatieve politiek.

De argumenten vóór de noodhulp zijn al even oneigenlijk. Minister De Jager zegt dat Nederland alleen met een nieuw steunpakket akkoord zal gaan als ook de ‘private sector’ – de banken, verzekeraars en pensioenfondsen – meedoen. Zij moeten uitstel van betaling aan Griekenland geven. Een land met de laagste kredietwaardigheid van de wereld.

Minister De Jager zegt ook dat de gevolgen van het niet-steunen van Griekenland erger zullen zijn dan het verlies dat we mogelijk lijden door Griekenland te helpen. Dat is pure bangmakerij. Er is geen sprake van een tweede Lehman-crisis, niet in omvang en niet in impact. De Nederlandse financiële sector wordt nauwelijks geraakt door een Grieks failliet. Zelfs de president van de Duitse Bundesbank Jens Weidmann zegt dat de euro een faillissement van Griekenland makkelijk kan overleven.

Eén jaar geleden was de VVD nog een tegenstander van noodhulp aan Griekenland. VVD en CDA – gesteund door het oppositionele politieke schoothondje de PvdA – willen weer toegeven aan Brussel. Dat is onvoorstelbaar dom.

Nederland heeft een unieke historische kans. Er is unanimiteit van alle 17 eurolanden vereist om het tweede steunpakket voor Griekenland goed te keuren. Als Nederland weigert mee te doen, dan komt het hulppakket er niet. Dat is onze oproep aan de heren Rutte en De Jager: maak een einde aan deze waanzin. Stop de steun aan Griekenland. Hoe eerder dit heilloze avontuur eindigt, hoe beter. Voor onze welvaart, voor onze economie, voor onze democratie maar ook voor Griekenland zelf.

Als het Nederlandse belastinggeld dat CDA en VVD met steun van de PvdA in Griekenland pompen verloren gaat omdat de Grieken het niet terugbetalen, dan heeft het kabinet een groot probleem.

Geert Wilders en Teun van Dijck zijn respectievelijk voorzitter en financieel woordvoerder van de PVV-fractie

NRC NEXT, donderdag 16 juni 2011