Skip to main content

Wilders in vragen aan Minister-President: neem afstand van verklaringen OIC

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President en de minister van Buitenlandse Zaken over de uitlatingen van de OIC over Nederlandse politici en de intimiderende verklaring van de OIC - Secretaris Generaal over mijn persoon.

Lees het bericht "Wilders: Club islamlanden boevenbende" op RTL.nl
Lees het bericht "Wilders: Rosenthal, neem afstand van OIC" op Spitsnieuws.nl

1.)
Bent u bekend met de intimiderende verklaring van de Secretaris Generaal van de OIC, Ekmeleddin Ihsanoglu, over mij en het OIC rapport ‘fourth OIC observatory report on islamophobia’ over gedane uitspraken door diverse Nederlandse politici?(*)

2.)
Deelt u de mening dat het OIC haar boekje ver te buiten is gegaan met deze intimiderende verklaringen en bent u met mij van mening dat een Nederlandse politicus kritiek moet kunnen leveren, ten behoeve van het maatschappelijke debat, op de islam en de multiculturele samenleving zoals overigens ook de rechtbank in het tegen mij aangespannen politieke proces heeft geoordeeld op 23 juni jl.? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid de landen die lid zijn van de OIC uit te leggen dat islamkritiek en vrijheid van meningsuiting bij een democratische rechtsstaat horen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat dergelijke kritiek van een orgaan als het OIC hypocriet en abject is nu de OIC in haar eigen Cairo-verklaring over mensenrechten in de islam in artikel 24 stelt dat alle rechten en vrijheden van mensen onderworpen zijn aan de sharia? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid op korte termijn en met kracht publiekelijk afstand te nemen van dit rapport en deze intimiderende verklaring van de secretaris generaal van de OIC? Zo neen, waarom niet?

6.)
Zult u de OIC ook voor eens en altijd duidelijk maken dat Nederland zich door een orgaan als de OIC dat de barbaarse sharia als leidraad hanteert voor mensenrechten, de les niet laat lezen en onze fundamentele vrijheden niet laat beperken en ons de mond evenmin laat snoeren? Zo neen, waarom niet?

7.)
Bent u bereid deze vragen nog deze week te beantwoorden?

(*) http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=5464
http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=5455