Skip to main content

Turkije dreigt EU met crisis over Cyprus - Kamervragen

Vragen van de leden Wilders en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de dreiging van Turkije met een crisis over Cyprus.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Turkije dreigt EU met crisis over Cyprus’? (*)

2.)
Wat is uw oordeel over de uitspraak van de Turkse Minister van Buitenlandse Zaken die onderhandelingen met Cyprus als toekomstig EU-voorzitter “onbespreekbaar” noemt en aangeeft dat de relatie van Turkije met de EU dan “op een vriespunt komt”? (*)

3.)
Wilt u met kracht afstand nemen van dergelijke dreigementen van Turkije en aangeven dat het onaanvaardbaar is dat Turkije Cyprus als EU-lidstaat niet erkent? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u onze mening dat deze schandelijke dreiging van Turkije alle perken te buiten gaat en zult u er bij uw Europese collega’s op aandringen dat zij niet zullen zwichten voor deze chantagepraktijken? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u eindelijk bereid duidelijk uit te spreken dat een land als Turkije in geen honderdduizend jaar lid mag worden van de Europese Unie en dat per direct de onderhandelingen met Turkije moeten worden afgebroken?

*Klik hier voor het bericht op Telegraaf.nl