Skip to main content

Vragen Brinkman en Wilders over juwelier Kamerbeek in Nijmegen

Vragen van de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justie over juwelier Kamerbeek in Nijmegen.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de vele berichten over juwelier Kamerbeek in Nijmegen die herhaaldelijk op zeer gewelddadige wijze door allochtone daders is overvallen en daar zwaar lichamelijk letsel aan heeft overgehouden?

2.)
Welke acties hebben politie en justitie ondernomen om betrokken juwelier bij te staan, de daders te achterhalen en te laten vervolgen en de veiligheid van deze juwelierszaak en andere (juweliers)zaken beter te waarborgen?

3.)
Bent u met ons van mening dat als je vele malen door allochtonen bent overvallen en zelfs bent neergeschoten en een dwarsleasie hebt opgelopen na door allochtone overvallers in een bouwput te zijn gegooid, de veiligheid van jezelf en je winkel en niets anders voorop staat?

4.)
Deelt u onze mening dat het in die context te gemakkelijk is om het besluit van de juwelier niet meer iedereen zijn winkel binnen te laten en bijvoorbeeld Marokkaanse jongens van 16 jaar uit zijn winkel te weren, als discriminatoir af te doen nu hij steeds door personen uit deze groep gewelddadig overvallen is? Wat zou u zelf doen als u de betreffende juwelier zou zijn en er kort nadat u door een Marokkaanse jongere gewelddadig bent overvallen een Marokkaanse jongere de winkel binnenloopt?

5.)
Deelt u onze mening dat het de wereld op zijn kop is om het slachtoffer hier als dader neer te laten zetten zoals de commissie gelijke behandeling doet, terwijl de oorzaak ligt in de oververtegenwoordiging van (Marokkaans) straattuig in de criminaliteit? Wanneer gaat u deze criminaliteit eindelijk eens genadeloos hard aanpakken en wanneer wordt bijvoorbeeld het wetsvoorstel minimumstraffen en het wetsvoorstel denaturalisatie criminelen eindelijk ingediend?