Skip to main content

Onacceptabel: Turkse moslimextremist vraagt asiel aan - PVV stelt vragen

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat een Turkse moslimextremist asiel heeft aangevraagd in Nederland.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Turkse moslimextremist vraagt asiel in Nederland”(1)?

2.)
Bent u met mij van mening dat het volstrekt onacceptabel is wanneer vreemdelingen die betrokken zijn bij terroristische of gewelddadige organisaties in Nederland in het bezit kunnen komen van een verblijfsvergunning? Zo neen, waarom niet?

3.)
Kunt u toezeggen dat aan betrokken vreemdeling geen verblijfsvergunning zal worden verstrekt wanneer blijkt dat hij inderdaad betrokken is bij de bovengenoemde terroristische organisatie en dat hij in dat geval onmiddellijk uit Nederland zal worden verwijderd? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wat is uw reactie op de uitspraak van “een ingewijde bij de overheid” dat in de afgelopen jaren meerdere Hezbollah-activisten zich in Nederland hebben gevestigd? Zijn in het verleden verblijfsvergunningen verstrekt dergelijke vreemdelingen? Zo ja, bent u bereid deze verblijfsvergunningen onmiddellijk in te trekken?

(1) Volkskrant.nl