Skip to main content

PVV: Kamervragen over apartheidsreizen naar Saoedi-Arabië

Kamervragen van de leden Wilders, Kortenoeven en Beertema (allen PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over apartheidsreizen naar Saoedi-Arabië.

Ingediend op 27 augustus 2011

1.)
Kent u de website van het Saoedische 'Ministerie voor de Hadj', die moslims aanmoedigt aan de hadj en/of aan de umrah deel te nemen(*), en de advertentie van het reisbureau 'Mekka-reizen', waarin (o.a.) aan Nederlandse scholen wordt aangeboden dit najaar een ruim drie weken durende hadj-reis te verzorgen(**)?

2.)
Deelt u onze conclusie dat hadj- en umrah-reizen een perfecte illustratie zijn van de islamitische apartheidsdoctrine, omdat het voor niet-moslims verboden is de steden Mekka en Medina te betreden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u dan bereid de Saoedische regering op die praktijk aan te spreken?

3.)
Is het u bekend of en zo ja welke islamitische scholen hadj- en/of umrah-reizen voor/met hun leerlingen organiseren? Vallen die reizen altijd (geheel) binnen de reguliere schoolvakanties? Worden er op verzoek van scholen of ouders ontheffingen verleend?

4.)
Hoeveel ongeoorloofde afwezigheidsgevallen van islamitische leerplichtigen waren er tijdens het afgelopen hadj-seizoen?

5.)
Welke preventieve maatregelen worden er getroffen om ongeoorloofd verzuim van islamitische leerplichtigen tijdens het nieuwe hadj-seizoen tegen te gaan? Worden islamitische scholen in dat kader extra gecontroleerd?

6.)
Welke sancties worden in het vooruitzicht gesteld aan scholen en ouders die de islamitische pijler van de hadj boven de Nederlandse leerplichtwet stellen?

(*) Hajinformation.com

(**) Mekka-reizen.com; Celebrityhajj.nl en Faraos.nl