Skip to main content

PVV: daders fraude islamitische scholen vervolgen

De PVV heeft met verbazing kennisgenomen vsn het bericht dat de ministers van OCW en V & J de fraude op islamitische scholen niet vervolgen.

"Het is schokkend dat er geen stappen worden ondernomen tegen deze fraude"aldus een verontwaardigde Harm Beertema. "Nederlanders moeten de broekriem aantrekken, er staan ons forse bezuinigingen te wachten. Het kan dan niet zo zijn dat de boetes voor de fraude op islamitische scholen betaald worden uit het schoolbudget, met gemeenschapsgeld dus. En het is nog gekker dat fraudeurs en zelfverrijkers op islamitische scholen niet vervolgd worden".

De PVV heeft daarom Kamervragen gesteld.

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van OCW en V & J over het bericht dat fraude op islamitische scholen niet wordt vervolgd.

1)

Bent u bekend met het bericht 'Fraude islamitische basisscholen niet vervolgd'(*) waarin wordt gemeld dat het ministerie van OCW en V & J niet of nauwelijks stappen ondernemen tegen frauderende basisscholen?

2)
Klopt het dat de inspectie voor het Onderwijs eind 2008 vastgesteld heeft dat in de periode 2004-2008 voor zeker 4,6 miljoen euro is verduisterd of onrechtmatig is besteed door 15 besturen van islamitische basisscholen en dat daarbij geen enkele bestuurder berecht is? Deelt u onze mening dat zulks niet aanvaardbaar is?

3)
Klopt het dat slechts in een geval vervolging is ingesteld, nl. bij SIS Heerlen, en dat in de zaken van SIS Helmond (900.000 euro), Ibn Ghsaldoun (1,2 miljoen euro) en SIS Almere (750.000 euro) justitie heeft afgezien van vervolging? Wat was de reden om tot niet-vervolging over te gaan en bent u bereid te bezxien of alsnog tot vervolging kan worden overgegaan? Zo neen, waarom niet?

4)
Klopt het dat de terugvorderingen door het ministerie van OCW betaald worden uit de reserves van de scholen? Zo ja, welke gevolgen heeft dat voor de kwaliteit van het onderwijs?

5)
Deelt u onze mening dat ht gemeenschapsgeld dat den scholen in reserve hebben ten goede moet komen aan leerlingen, leraren en het onderwijsproces en niet bedoeld is om terugbetaald te worden als boete voor de fraudes die bestuurders worden gepleegd?

Bent u bereid te voorkomen dat de reserves hiervoor worden aangewend? Zo neen, waarom niet?

6)
Bent u het met ons eens dat het zeer onrechtvaardig is dat frauderende bestuurders wegkomen met nepotisme, fraude en zelfverrijking en dat de belastingbetaler de rekening daarvoor betaalt? Zo neen, waarom niet?

7)
Bent u bereid om samen met de Minister van V & J actie te ondernemen om de terugvorderingen te verhalen op de betrokken bestuurders, liefst verhoogd met een boete? Zo neen, waarom niet?

(*) Binnenlands Bestuur