Skip to main content

PVV: Opheldering Rutte over eurofiele uitspraken Barroso

Vragen van de leden Wilders, Bontes en van Dijck (allen PVV) aan de Minister-President over de onacceptabele voorstellen van de Voorzitter van de Europese Commissie.

1.)
Heeft u kennisgenomen van de “State of the Union” van de Voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso?

2.)
Deelt u onze mening dat zijn speech onacceptabel is en het daglicht niet kan verdragen nu de heer Barroso niet alleen pleit voor eurobonds en een financiële transactiebelasting, maar zelfs voorstelt om middels verdragswijziging veto-rechten van landen te schrappen?

3.)
Bent u met ons tegen de invoering van eurobonds en een Europese financiële transactiebelasting? Zo ja, bent u bereid dat onmiddellijk aan de Europese Commissie te laten weten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u met ons tegen verdragswijzigingen die als doel hebben het opgeven van veto-rechten? Zo ja, bent u bereid dat onmiddellijk aan de Europese Commissie te laten weten? Zo neen, waarom niet?

5.)
Wilt u deze vragen voor aanstaande dinsdag 4 oktober, 10.00 uur beantwoorden?