Skip to main content

Vragen over bedreiging door leider Ahmadiyya-moslims

Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de bedreiging en het aanzetten tot geweld door de wereldvoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Vergadering.

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘World muslim leader sends warning to dutch politician Geert Wilders’(*)?

2.)
Hoe duidt de minister de volgende uitlating van de heer Masroor Ahmad: “Listen carefully – You, your party and every other person like you will ultimately be destroyed..."? En welke maatregelen is de minister van plan te treffen tegen deze tot geweld oproepende pseudo-islamitische organisatie?

3.)
Op welke wijze is de Ahmadiyya-beweging in Nederland gerelateerd aan de Ahmadiyya Moslim Vergadering van de heer Masroor Ahmad?

(*) Alislam.org