Skip to main content

PVV: Vragen over mogelijke Griekse militaire aankopen van miljarden euro’s

Vragen van de leden Van Dijck en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Financiën over mogelijke Griekse militaire aankopen van miljarden euro’s.

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Griekenland voor meer dan 10 miljard euro aan wapeninkopen wil doen? (*)

2.)
Is het waar dat Griekenland voornemens is om indien zij opnieuw geld uit het noodfonds ontvangen, voor 4 miljard euro gevechtsvliegtuigen te kopen, voor nog eens 4 miljard euro fregatten te kopen, voor 2 miljard duikboten te kopen en voor 400 miljoen euro patrouilleboten te kopen?

3.)
Indien de berichtgeving waar is, deelt u dan onze mening dat het onaanvaardbaar is dat een land dat zo goed als failliet is en aan geldinfuus ligt – ook van Nederland – voor meer dan 10 miljard euro aan wapeninkopen wil gaan doen?

4.)
Bent u bereid een en ander te verifiëren en indien de berichtgeving klopt de Grieken daarop aan te spreken? Bent u bereid de geldkraan aan Griekenland per direct dicht te draaien en te bevorderen dat Griekenland de eurozone zo spoedig mogelijk verlaat? Zo neen, waarom niet?

(*) Zeit.de