Skip to main content

PVV faliekant tegen korten op pensioenen

De pensioenfondsen in Nederland hebben een buffer van € 850 miljard.
Jaarlijks ontvangen ze € 27 miljard aan premie en keren € 23 miljard uit aan pensioenen.
Korten op pensioenen, zoals door de De Nederlandse Bank wordt aangegeven, is onnodig en dom.

Lees ook het bericht 'PVV tegen korting pensioenen' op Nu.nl
Lees ook het bericht 'PVV noemt korten op pensioenen onnodig en dom' op Elsevier.nl
Lees ook het bericht 'Wilders: niet korten op pensioenen' op ND.nl

Onnodig omdat er voldoende buffer is om een tijdelijke onderdekking op te vangen.
Dom omdat ook de koopkracht van ouderen belangrijk is voor de economie.
De reden voor mogelijke korting zijn slechts boekhoudkundige regels en niet tekorten in de pensioenfondsen. Hanteer voor de duur van de crisis de oude rekenrente of een zeer voorzichtige inschatting op de lange termijn van de te verwachten rendementen en er is geen sprake van onderdekking.
Mensen mogen nooit de dupe worden van dit soort papieren regels.
Wel miljarden naar Griekenland, wel miljarden naar de banken en korten op pensioenen: no way!

Kamervragen van de leden Van den Besselaar en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

1.)
Bent u bekend met de enorme maatschappelijke onrust die het bericht van de DNB over mogelijke korting van pensioenen heeft veroorzaakt. Zo ja, bent u met ons van mening dat de communicatie van de toezichthouder zich dient te beperken tot de pensioenfondsen en dat het de taak van de pensioenfondsen is te communiceren met hun deelnemers?

2.)
Bent u met ons van mening dat mogelijke onderdekking van pensioenfondsen vooral wordt veroorzaakt door de crisis in Europa, waarbij de kunstmatig laag gehouden rente en de afwachtende beurzen een belangrijke rol spelen. Zo ja, vraagt de situatie dan niet vooral om rust in plaats van ingrijpen op papieren regels?

3.)
Bent u bereid om voor de duur van de crisis in Europa samen met sociale partners af te spreken dat gedurende die periode geen korting op pensioenen zal plaatsvinden? Zo neen, waarom niet?