Skip to main content

PVV: geen financiële transactiebelasting

Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone.

1.)
Hebt u kennis genomen van persberichten over het voornemen van kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy om binnen de eurozone een financiële transactiebelasting in te voeren (*)?

2.)
Deelt u de vrees van VNO-NCW en MKB Nederland dat de invoering van een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verlaging van de pensioenuitkering van meer dan 10% (**)? Deelt u onze mening dat dit niet acceptabel is?

3.)
Bent u het eens met VNO-NCW en MKB Nederland, alsook het CPB, dat dergelijke belasting zal leiden tot een structurele krimp van de economie (van 0,53% tot 1,76%), iets wat wij in deze tijden van recessie kunnen missen als kiespijn (**)?

4.)
Bent u bereid zich met klem tegen de invoering van een financiële transactiebelasting te verzetten?

(*) Wall Street Journal, 14 januari 2012
(**) Brief VNO NCW en MKB Nederland aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, 13 december 2011