Skip to main content

Speech Geert Wilders

PVV presenteert Lombard Street Research rapport: Nederland en de Euro

Welkom. Wat waren we vroeger trots op de gulden. De gulden was de mooiste munt van Europa. De gulden was een sterke munt. Eeuwenlang heeft de gulden Nederland voortreffelijk gediend.

Vandaag hebben we de euro. De euro is geen geld; de euro kost geld. Er worden miljarden tegenaangegooid. En niemand kan garanderen dat het helpt. Eruit stappen, kost nog meer, zo beweren de bangmaakrapporten die de laatste maanden werden gepubliceerd. Ze komen van groepen die belang hebben bij de euro, en ze komen van angsthazen die dreigen met oorlog als de euro zou verdwijnen.

Nederland en de euro (korte versie)
Netherlands and the euro (full version)
Netherlands and the euro (short version)

Ze vertellen dat de euro Nederland veel voordelen heeft gebracht. Ze zeggen dat uit de euro stappen veel meer zal kosten dan de euro redden. De Partij voor de Vrijheid heeft aan de euro-propaganda geen boodschap. Wij willen de feiten!

De PVV vroeg het Britse Lombard Street Research, een onafhankelijk economisch onderzoeks- en adviesbureau met kantoren in Londen, Hong Kong en New York, en met klanten wereldwijd, om voor ons te berekenen:

1. Wat leverde de euro Nederland werkelijk op?
2. Wat kost het huidige doormodderen met de euro aan Nederland?
3. Wat zijn de kosten als Nederland uit de euro stapt?

De PVV heeft de resultaten van dit onderzoek op geen enkele manier beïnvloed. Lombard Street Research heeft een internationale reputatie hoog te houden die het niet op het spel zet voor de belangen van een Nederlandse politieke partij.

De resultaten van het onderzoek weerspreken alles waarmee we dagelijks in de media en door de Europese politieke elite om de oren worden geslagen. De studie toont dat de euro Nederland meer heeft gekost dan opgeleverd. Wat de euro ons aan lagere transactiekosten en aan handelsstimulatie opleverde, werd tenietgedaan door een groeivertraging die zich niet voordeed in vergelijkbare landen zonder euro.

De burger betaalde het gelag. De euro zette de binnenlandse bestedingen onder druk. In de eurojaren bleef de groei van de consumptie achter bij de groei van het BBP. Dat was niet het geval toen we de gulden nog hadden. Dat was niet het geval in met ons vergelijkbare landen die niet in de euro stapten, zoals Zweden en Zwitserland. Het heeft de gemiddelde Nederlander vorig jaar 1800 euro aan consumptievermogen gekost.

De euro heeft eveneens onze buitenlandse beleggingen aangetast. Een derde van die beleggingen is door de eurocrisis verloren gegaan. Een prijskaartje van 7000 euro per Nederlander. Daar gaat ons appeltje voor de dorst.

De ellende is niet voorbij. Lombard Street Research berekende dat het redden van de euro Nederland tussen 2012 en 2015 nog meer dan 125 miljard euro kan kosten. We moeten Griekenland en Portugal overeind houden. We moeten Italie en Spanje helpen om hun begrotingstekort te dekken. En dat is het optimistische scenario. Als we Italie en Spanje ook moeten helpen met het doorrollen van hun schulden, kost het bijna dubbel zoveel.

Maar er is een uitweg. Nederland kan uit de euro stappen.

Jazeker dat kost geld. Als we dit jaar uit de euro stappen, lijden we in het slechtste geval, met name bij een waardestijging van de gulden met 10%, wat lang niet zeker is, een verlies van 51 miljard euro op onze netto buitenlandse tegoeden. En als we de nieuwe gulden in de overgangsperiode de euro laten schaduwen kan zelfs dat worden voorkomen.

Dat bedrag van 51 miljard wordt bovendien al vanaf het tweede jaar goedgemaakt, want het is kleiner dan de 37 en de 38 miljard euro die we in 2013 en 2014 uitsparen aan de kosten die Nederland moet bijdragen om de euro overeind te houden. Anderzijds geeft zo’n waardestijging meer bestedingskracht voor de burger.

Nederland is vooral een doorvoerland. Tweederde van onze export bestaat uit doorvoer. Dit wordt netto niet beïnvloed door een eventuele waardeverandering van een nieuwe munt. De gevolgen van een sterkere munt voor het deel van de export dat wel in Nederland zelf wordt geproduceerd zijn beheersbaar. Vroeger kon onze exportsector een sterke munt aan. We kunnen dat nog altijd. Wij zijn nog altijd hetzelfde vindingrijke, vlijtige volk.

Een eigen munt geeft ons de vrijheid om de monetaire instrumenten in een voor Nederland voordelige richting te gebruiken. We kunnen de waardestijging van een nieuwe munt beperkt houden en daardoor de effecten voor export, werkgelegenheid en financiele instellingen temperen en uitsmeren over een langere periode. Met de gulden zitten wij terug aan de knoppen; niet de eurocraten in Brussel en Frankfurt. Met de gulden worden we weer meesters over ons eigen geld.

Herman Van Rompuy probeerde ons gisteren bang te maken met het spookbeeld van de jaren dertig en stijgende rentes. De waarheid is dat binnen de euro de rente centraal bepaald wordt waardoor onze rente te hoog en de rente voor de knoflooklanden te laag was. De huidige crisis is hier gevolg van. De knoflooklanden hebben zich veel te diep in schulden gestoken die ze nooit kunnen terugbetalen als ze in de euro blijven tenzij de muntunie een permanente transferunie wordt waarin wij de schulden van anderen mogen betalen.

Van Rompuy vindt de euro sexy. De PVV vindt de gulden sexy. Het is niet sexy om de schulden van een ander te moeten betalen.

Voor de PVV is het duidelijk. Wij willen baas zijn in eigen huis. De PVV zegt: Ja tegen de gulden, laat maar komen. Geef de munt terug aan de Nederlanders. Laat de Nederlanders beslissen. Wij willen een referendum over de munt.

Ik geef nu het woord aan Charles Dumas, chief economist van Lombard Street Research. Hij zal de bevindingen van het rapport toelichten en daarna uw vragen beantwoorden.