Skip to main content

PVV verontrust over inperking vrije meningsuiting door bedreiging met doodstraf in Koeweit: zet alle sharialanden uit de VN

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over door Koeweits parlement aangenomen doodstraf voor blasfemie.

1.)
Hoe beoordeelt u het aannemen van een wet door het parlement van Koeweit, waardoor de vrijheid van meningsuiting nog meer wordt ingeperkt(*)?

2.)
Bent u met ons van mening dat het invoeren van de doodstraf voor blasfemie het land nog meer richting de islamitische middeleeuwen voert? Zo neen, waarom niet?

3.)
Gaat u het Nederlands ongenoegen hierover kenbaar maken en van de Emir van Koeweit eisen dat hij deze wet niet bekrachtigt? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wilt u zich met westerse bondgenoten inzetten voor vrijlating van degenen die in Koeweit zijn gearresteerd wegens blasfemie? Wat gaat u daarvoor doen?

5.)
Wilt u met westerse bondgenoten bespreken welke sancties aan Koeweit kunnen worden opgelegd als deze wet zou worden bekrachtigd? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid te bevinden dat landen die (delen van de) sharia onderschrijven danwel invoeren - ergo alle landen van de OIC die de Caïro declaration about human rights hebben ondertekend - onmiddellijk uit de VN moeten worden geknikkerd en zolang dat niet is gebeurd Nederland geen cent aan de VN moet bijdragen en de relaties met die landen moet minimaliseren?

(*) Welt.de