Skip to main content

PVV: geen nieuwe miljarden voor Griekenland!

Vragen van de leden Wilders en van Dijck (beiden PVV) aan de minister van Financiën over de uitbetaling van 4,2 miljard euro aan Griekenland.

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel 'EFSF: Grieken krijgen volgende tranche'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het volkomen absurd is om een bedrag van 4,2 miljard euro uit te keren aan het instabiele Griekenland, waar sinds de verkiezingen de politieke verhoudingen zodanig zijn gewijzigd, dat het uiterst twijfelachtig is dat de Grieken zich aan de gemaakte afspraken zullen houden? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de onverantwoorde geldsmijterij aan landen zoals Griekenland? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór dinsdag 15 mei 2012? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf.nl