Skip to main content

PVV: maximaal 1000 asielzoekers per jaar

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het bericht dat Nederland relatief veel asielaanvragen inwilligt(*).

1.)
Hoe kan het dat Nederland (relatief) veel meer asielzoekers toelaat dan andere Europese landen?

2.)
Kunt u toelichten in welke zin Nederland ruimere toelatingsgronden hanteert dan andere Europese landen?

3.)
Kunt u per belangrijk land van herkomst de inwilligingspercentages weergeven en uitleggen hoe verschillen daarin verklaard kunnen worden?

4.)
Deelt u de mening dat het absurd is dat juist Nederland zoveel asielzoekers toelaat, terwijl ons land al zoveel problemen heeft met allochtonen die zijn oververtegenwoordigd op het gebied van bijvoorbeeld uitkeringsafhankelijkheid en criminaliteit? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om de toelating van asielzoekers stevig in te dammen en het PVV- voorstel over te nemen om dit te maximeren op 1000? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u, indien nodig om dit te bereiken, bereid om het vluchtelingenverdrag aan te passen dan wel op te zeggen? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf.nl