Skip to main content

Vragen leden Van Dijck en Wilders over overheidsmaffiapraktijken Sicilië

Vragen van de leden Van Dijck en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Financien over overheidsmaffiapraktijken op Sicilië (Italië)

1.)
Is het u bekend dat tien Italiaanse steden failliet dreigen te gaan (*) en dat Sicilië 3.360 chauffeurs in dienst heeft voor 256 ambulances, 17 stenografen inschakelt als de regiopresident een toespraak houdt, 30.000 boswachters in dienst heeft en dat de president van de regio een persoonlijke staf heeft van 1.385 personen, bijna evenveel als de Britse Premier David Cameron (**)?

2.)
Kunt u de Italiaanse regering alvast laten weten dat Nederland niet van plan is deze vorm van cliëntelisme en verspilling te gaan subsidiëren en dat Italië dus in geen honderdduizend jaar hoeft te rekenen op ook maar één euro aan financiële hulp van de Nederlandse belastingbetaler?
Zo neen, waarom niet?

(*) http://moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/beursnieuws/tien-italiaanse-steden-worden-met-financiele-problemen-geconfronteerd/article-4000149458061.htm
(**) NRC Handelsblad, 24 juli, pagina 5