Skip to main content

PVV: vragen over het bericht dat het CVZ wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten

Vragen van de leden Wilders en Gerbrands (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het CVZ wil stoppen met het vergoeden van dure medicijnen voor enkele zeldzame ziekten(*).

1.)
Bent u met ons net zo geschrokken van deze conceptadviezen van het CVZ?

2.)
Vindt u met ons dat het niet onethisch is om deze medicijnen te vergoeden voor deze groepen patiƫnten, maar dat het onethisch is van het cvz om dit advies uit te brengen?

3.)
Waar ligt volgens u de grens als het gaat om het aantal patiƫnten, dat aan een zeldzame aandoening lijdt? En vindt u dat dit een criterium moet zijn?

4.)
Waar ligt volgens u de grens als het gaat om de kosten van een medicijn? En vindt u dat dit een criterium moet zijn?

5.)
Is het volgens u aan het CVZ of de politiek om een beslissing te nemen op basis van deze criteria?

6.)
Bent u ook met ons van mening dat het CVZ zich beter kan bezig houden met het beoordelen van die stapels doelmatigheidsonderzoeken van legio andere medicijnen die nog op de plank liggen?

7.)
Gaat u deze adviezen naast u neer leggen?

(*) NOS.nl