Skip to main content

PVV stelt vragen over mishandeling meisjes door Marokkaans tuig

Vragen van de leden Wilders en Van Klaveren (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat twee meisjes in Hilversum zwaar zijn  mishandeld door Marokkaans tuig.

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht ‘Tuig ranselt meisjes af’(*)?

2.)
Hoe beoordeelt u de zoveelste zware mishandeling door Marokkaanse criminelen in de Hilversumse no-go area aan de Groest, dit keer nadat twee meiden hadden geweigerd een sigaret aan hen af te staan?

3.)
Op welke wijze gaat u de vorming van no-go area's door allochtone jongeren  bestrijden, in Hilversum en elders in ons land?

4.)
Wat heeft de Hilversumse politie tot nu toe gedaan om deze laffe daders te vinden?

5.)
Hoe duidt de minister het gegeven dat 65% van de Marokkaanse jongens tot 23 jaar in aanraking komt met politie en dat met name geweldsdelicten hun voornaamste bezigheid lijkt te zijn?

6.)
Bent u, evenals de PVV, van mening dat deze Marokkaanse daders, als zij in het bezit zijn van een dubbele nationaliteit, zo snel mogelijk moeten worden gedenaturaliseerd en ons land uitgeknikkerd moeten worden? Zo neen, waarom niet?

(*) De Telegraaf, voorpagina, dinsdag 7 augustus