Skip to main content

PVV: Opheldering Rutte over uitspraken Finse minister van Financiën

Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister-president en de minister van Financiën over de uitspraken van de Finse minister van Financiën dat het uiteenvallen van de eurozone slechts een kwestie van tijd is.

1.)
Heeft u kennis genomen van de berichten “Finse minister: “Voorbereiden op uiteenvallen eurozone” en “Finland maakt zich klaar voor einde euro?” (*) en (**)

2.)
Hoe beoordeelt u de uitspraken van de Finse minister van Financiën Erkki Tuomioja, die stelt dat het uiteenvallen van de eurozone slechts een kwestie van tijd is en dat het europroject de toekomst vernietigt van Europa?

3.)
Deelt u de mening van Finland, een van de meest kredietwaardige EU-lidstaat, dat de eurozone een catastrofe is en dat het uiteenvallen van de eurozone Europa waarschijnlijk sterker zal maken? Zo nee, waarom niet?

4.)
Op welke wijze bereidt u zich op dit moment voor op het uiteenvallen van de eurozone?

5.)
Kunt u aangeven wanneer u eindelijk leiderschap zult tonen, stopt met blanco cheques tekenen en de Nederlandse uitverkoop aan Brussel zult stoppen?

(*) Volkskrant.nl
(**) Financieel Dagblad, 17 augustus 2012