Skip to main content

Spreektekst Geert Wilders bij het debat over het verslag van de informateurs

Vz, Dallas komt terug op de televisie. Citroen brengt de deux-chevaux opnieuw op de markt.

En ook de Nederlandse politiek gaat terug in de tijd. We gaan terug naar de jaren negentig en we doen alsof Pim Fortuyn een boze droom is geweest die we weer snel willen vergeten. We gaan terug met dit retro-kabinet terug in de tijd. Terug naar de tijd van Paars. De puinhopen van paars zijn voorbij en na Paars 1 en Paars 2 komt Paars 3 er nu aan. En zelfs de sociale partners komen onder het stof vandaan en juichen bij de terugkeer van….. het poldermodel. Alles wordt weer net als vroeger – hoopt Paars.

Lees ook het bericht "Wilders: het is de VVD die wegloopt" op Telegraaf.nl

Klik hier om het debat te bekijken

Vz, Er is geen twijfel mogelijk. Rutte 2 is één grote aanval op de middenklasse. Dit kabinet heeft dringend geld nodig voor haar Griekse hobby en waar kun je dat geld beter halen dan bij de ruggengraat van werkend Nederland, de mensen die elke dag vroeg op staan, in de file staan, de mensen die dit land aan de gang houden, die hopen op een klein beetje meer geld in hun portemonnee, iets meer tijd om door te brengen met hun gezin. Oftewel, de Nederlandse middenklasse.

Vz, ik moet het ze nageven: creatief zijn ze wel. Zet een paar mannen aan het werk in een bijzaaltje van de Tweede Kamer en geef ze als opdracht: pers Henk en Ingrid zo veel mogelijk uit. En dit is waar ze mee komen. Een onwaarschijnlijke hoeveelheid nieuwe belastingen, nieuwe lastenverhogingen, nieuwe maatregelen – allemaal bedoeld om de middenklasse nog verder te treiteren.

Het eerste briljante idee van die mannen in dat kamertje is de handhaving van al het sloopwerk van Kunduz. Dat betekent verhoging van de BTW, de loonbelasting, de verzekeringsbelasting, de kolenbelasting, de frisdrankenbelasting, de leidingwaterbelasting, de alcoholaccijnzen, de tabaksaccijnzen, de energiebelasting, en last but not least een enorme verhoging van het eigen risico in de zorg.

Dat allemaal onder het VVD-motto: ‘werkend Nederland verdient belastingverlaging’. Niemand die de VVD nu nog vertrouwt.

Maar dit was alleen nog maar het begin. Het voorprogramma. De hoofdact kregen we maandag.

En kijk eens aan: ze hebben nog een hele nieuwe serie nieuwe maatregelen verzonnen in hun frontale aanval op de middenklasse. Want dat is het: Als ik het regeerakkoord in één woord mag definiëren: een frontale aanval op de middenklasse. We krijgen de huurbelasting. Huren gaan structureel met tien procent omhoog, rekent het CPB uit.

De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Ook voor bestaande gevallen, ondanks de beloften van de VVD.

Het kabinet voert de grootste nivelleringsoperatie ooit door. De hypotheekrenteaftrek, zorgpremie, het eigen risico, de huurstijging. De heer Rutte schiet totaal door en steekt Den Uyl naar de kroon. Dit is een kabinet waar de bijstandstrekkers de vingers bij aflikken. De zorg wordt met een inkomensafhankelijke premie bijna helemaal gratis voor de bijstandstrekkers, terwijl het peperduur wordt voor heel veel hardwerkende Nederlanders. Dat is onacceptabel!

Wat ook onbegrijpelijk is, is dat dit kabinet meteen buigt voor Brussel en de Hedwigepolder onder water zet; opnieuw een teken van onderdanigheid aan de EU. We zullen er ons met hand en tand tegen verzetten.

Er komt een kinderpardon. De naam is misleidend. Het zijn de ouders, die ondanks afgewezen asielaanvragen toch met hun kinderen in Nederland bleven, die beloond worden ondanks hun leugens met een verblijfsvergunning. Dit is gewoon het zoveelste generaal pardon van het zoveelste slappe kabinet.

Deze pardonregeling zorgt er voor dat geen enkele afgewezen vreemdeling meer naar het land van herkomst terugkeert. Waarom zou je dat doen? Neem een kind, laat het hier opgroeien, ga in de illegaliteit en je kan een verblijfsvergunning krijgen. Leuk voor de zieligheidsindustrie en de islamknuffelaars, maar de Nederlandse burger mag het gaan betalen.

‘Bruggen slaan’ luidt het motto. Dat snap ik en ik weet wel wie er via die bruggen zich hier in Nederland komen melden voor een uitkering.

De schade voor een Nederlands gezin is groot. Een gezin met twee werkende ouders en drie kinderen op school wordt zwaar getroffen door Rutte2.

De studiefinanciering weg, de schoolboeken niet meer gratis, OV-jaarkaart weg, BTW omhoog, accijnzen omhoog, de hypotheekrente er aan, verzekeringen fors duurder, aftrek pensioenpremie beperkt, kinderbijslag versoberd, kinderopvang duurder, langer wachten op de AOW, partnertoeslag weg. En als je de pech hebt om als hardwerkende Nederlander werkloos te worden, dan krijg je een WW van slechts een jaar, daarna een jaar gekoppeld aan het minimum loon – daarna mag je in de bijstand en je huis verkopen.

Er wordt 5 miljard bezuinigd op zieken en bejaarden. Verblijf in het verzorgingshuis wordt voor belangrijke groepen geschrapt, o.a. voor onder meer dementerenden die veel hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging zoals wassen, aankleden, in en uit bed gaan, toiletgang. Dit is een beschaafde samenleving onwaardig. 90% van het budget van de huishoudelijke hulp wordt geschrapt! De dagbesteding geschrapt! Het recht op zorg geschrapt! 60.000 minder handen aan het bed!

Vz, het werd de Partij voor de Vrijheid ingewreven dat wij zouden zijn weggelopen uit het Catshuis. We hebben het de hele verkiezingscampagne moeten horen. Vandaag moeten we vaststellen dat het niet de PVV was die vertrok. De complete VVD is weggelopen. Weg van alle stoere praatjes van voor de verkiezingen. Weg van alle garanties over de hypotheekrente-aftrek. Weg van alle vrome geluiden over de middenklasse. Weg van alle peperdure billboards die riepen ‘werkend Nederland verdient belastingverlaging’. Weg van alle eurosceptische geluiden. Weg van de harde geluiden over de massa-immigratie. Weg van alle liberale principes.

Rennen. Rennen, dat is wat ze doen bij de VVD. In de armen van de socialisten, de geur van pluche in de neusgaten, richting de linkse lente, naar het land van EU-heilstaat, naar de eeuwige jachtvelden van de gelijke kansen en gelijke inkomens. Iedereen hetzelfde, zegt de VVD nu, iedereen hetzelfde inkomen, iedereen gelijk. De overwinning van het socialisme is compleet. Het lijkt alsof Marx gewonnen heeft. De middenklasse wordt gesloopt. En daar zitten ze, de VVD, die daarvoor verantwoordelijk is.

Vz, Mark Rutte herinnerde zich ooit in een debat Joop den Uyl. Die stond met dat priemende vingertje en zei: “dat tweede kabinet Den Uyl dat komt er toch.” Vz, Joop den Uyl, hij leeft niet meer maar hij zou tevreden zijn. Spreiding van inkomen is in goede handen bij Mark Rutte. Vz, dit is niet het tweede kabinet Rutte. Dit is het tweede kabinet Den Uyl.

Vz, mag ik tenslotte nog even reclame maken voor een website. Het is er een van de VVD, dus ik preek heus niet voor eigen parochie. Ik roep iedereen op – hier in de zaal en ook de mensen die thuis kijken – naar die website te gaan. Het is redjehypotheek.nl en is nog steeds in de lucht. Er staat tot de dag van vandaag met koeienletters op: Bij wie is de hypotheekrente-aftrek veilig? Het antwoord luidt: bij de VVD. Dat blijkt een grote leugen te zijn.

Vz, dit is een kabinet van de verkeerde keuzes, een kabinet zonder ambities. Het kan anders. Dat bewees ons verkiezingsprogramma. Dat leverde groei op, banen, minder werklozen, een begrotingstekort in 2017 dat lager is dan dat van het nieuwe kabinet, en koopkrachtplaatjes die er – behalve voor uitkeringsgerechtigden – veel beter uitzien dan de vijf jaar krimp en ellende die dit aankomende kabinet presenteert. Het is een destructief kabinet met heel veel verkeerde plannen. En al die plannen zullen wij met 15 mannen en vrouwen met veel verve, kracht en passie bestrijden.