Skip to main content

PVV-vragen over Marokkanenprobleem: optreden of aftreden!

Vragen van de leden Van Klaveren, Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (integratie) over de onstuitbare opmars van de Marokkaanse crimineel.

1.)
Bent u bekend met de artikelen 'Jonge Marokkaanse boef niet te stuiten' en "Jonge criminele Marokkanen deinzen nergens voor terug"(*)?

2.)
Deelt u de in dat artikel ingenomen stelling dat (groepen) Marokkaanse jongens onstuitbaar oprukken als de grootste groep nieuwe criminelen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u onze mening dat Nederland te maken heeft met een Marokkanenprobleem?

4.)
Bent u bang om het Marokkanenprobleem te benoemen? Zo ja, waar bent u precies bang voor? Zo neen, waarom doet u er dan niets aan?

5.)
Bent u bang het Marokkanenprobleem gericht en snoeihard aan te pakken? Zo ja, waar bent u precies bang voor? Zo neen, waarom doet u er dan niets aan?

6.)
Deelt u onze mening dat de slachtoffers van Marokkaans geweld zelden of nooit Marokkanen zijn? Deelt u onze mening dat er dus gesproken kan worden over Marokkaans racisme? Bent u bang ook dit eerlijk te benoemen? Zo ja, waar bent u precies bang voor? Zo neen, waarom doet u er niets aan?

7.)
Bent u eindelijk bereid uit uw luie politiek-correcte stoel te komen en gerichte maatregelen te nemen om deze gewelddadige Marokkaanse criminelen die inmiddels in heel Nederland overvallen plegen op banken en juweliers en in drugs handelen en vele wijken en straten onveilig maken, eindelijk eens hard aan te pakken? Zo neen, kunt u dan niet beter aftreden en opstappen en plaatsmaken voor een daadkrachtige bestuurder die niet bang is om problemen te benoemen en op te lossen en Nederland veiliger te maken?

(*) Parool, 5 januari 2013