Skip to main content

PVV: Stuur EU-spion met pek en veren het land uit

Vragen van de leden Wilders, Van Dijck en Madlener (allen PVV) aan de Minister-President en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht: 'EU-controleur in Den Haag'.

Lees het bericht "EU-spion met pek en veren land uit" op Telegraaf.nl

1.)
Bent u bekend met het bericht 'EU-controleur in Den Haag'(*)?

2.)
Bent u van plan deze EU-spion met pek en veren terug naar Walloniƫ te sturen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u met ons van mening dat dit weer een voorbeeld is van steeds verdergaande Brusselse bemoeienis, waar Nederland niet op zit te wachten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om een vaste Nederlandse controleur in Brussel te stationeren die kan toezien op juiste besteding van het Nederlandse belastinggeld? Zo neen, waarom niet?

(*) FD 31 januari 2013 'EU-controleur in Den Haag'
Lees ook het bericht "'EU-spion' controleert Den Haag" op Telegraaf.nl