Skip to main content

Spreektekst Geert Wilders bij het debat over de economische crisis

Klik hier om het debat te kunnen bekijken

Voorzitter,

Nederland gaat naar de knoppen. Dit kabinet bezuinigt Nederland kapot, dit kabinet belast Nederland plat.

Alles wordt gesloopt. De economie, de koopkracht, de consumptie. Elke maand sluiten 1000 bedrijven de deuren, elke maand keren 20.000 mensen naar huis terug met de boodschap dat ze hun baan kwijt zijn. Duizenden jongeren kunnen geen baan meer vinden. De woningmarkt wordt gesloopt, de arbeidsmarkt wordt gesloopt, de pensioenen worden gekort. Allemaal het gevolg van een bezuinigingsbeleid dat onze economie verstikt.

Vz, we zeiden al eerder. Ik zeg het nog een keer. Ik blijf het zeggen: de belastingen moeten omlaag, en niet omhoog.
We moeten de economie stimuleren en dat kan maar op 1 manier: door de lasten voor de burgers te verlagen.

Want hoe hoger de belastingen, hoe minder economische groei, hoe minder banen, hoe meer ellende voor al die hardwerkende Nederlanders, voor al die ouderen, al die zieken, al die jongeren, al die werklozen.

Iedere cent die burgers en bedrijven aan de Nederlandse staat moeten overmaken, is een cent minder om uit te geven in de winkel, een cent minder om te consumeren en te investeren in de Nederlandse economie.

Vz, er is maar 1 manier om de economie en de welvaart te laten stijgen, en dat is door het vertrouwen te herstellen en banen te creëren. En dat doe je door de lasten te verlagen!

Vz, Mark Rutte vond dat ook vroeger. Hij zei in september 2009, ik citeer: "Belastingen zijn gif voor de economie, belastingen zijn slecht voor de werkgelegenheid in Nederland."

Kan hij vandaag eens uitleggen waarom hij een beleid voert dat gif is voor de economie, dat slecht is voor de werkgelegenheid in Nederland?

Want wat wil dit kabinet? Wat doet dit kabinet? Na een Kunduzakkoord en een regeerakkoord vol lastenverzwaringen, wordt nu opnieuw voorgesteld om de lasten te verhogen, om onze verpleegkundigen – de hardwerkende helden in de zorg – op de nullijn te zetten, om de belastingschijven te bevriezen zodat we met zijn allen meer de belastingen moeten betalen.

Het kabinet gaat in de crisis veroorzaakt door belastingverhogingen door op een heilloze weg, de weg van belastingverhogingen, en duwt de economie een mes in de rug.

De Kunduz-partijen huilen nu krokodillentranen, want ook zij zijn medeverantwoordelijk. Zij hebben hun handtekening gezet onder een Kunduz-akkoord met miljarden aan lastenverzwaringen.

Vz, ik kan het niet genoeg herhalen: Het beleid moet om. Zonder belastingverlaging zal de kleine groei die het CPB nog voorspelt voor 2014, verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Met name de VVD moet zich kapot schamen. De puinhoop die deze partij van ons land maakt is ongekend. Eerst de kiezer van alles beloven – belastingverlaging – en dan precies het tegenovergestelde doen - belastingverhoging.

Alle beloftes worden opgeofferd op het Brusselse altaar.
Het resultaat is nu al voorspelbaar: De economie zal nog meer stilvallen, de koopkracht nog meer verdampen. Nederland zal in sneltreintempo verarmen.

Nederlanders wordt alle hoop op een betere toekomst ontnomen. De ouderen die onze welvaart hebben opgebouwd, verliezen het vooruitzicht op een goede oude dag. Ze krijgen van de heer Samsom te horen dat ze de rijkste groep zijn in de samenleving en dat het dus maar normaal is dat ze grote offers moeten brengen.

Jongeren die aan de slag willen om een eigen toekomst op te bouwen, vinden geen baan. De jeugdwerkloosheid is dramatisch hoog. En ook hier komt het kabinet niet met concrete oplossingen.

Vz, er is een alternatief voor het kabinetsbeleid. De belastingen moeten omlaag en er moet slimmer bezuinigd worden. We hebben in ons verkiezingsprogramma al laten zien dat dit kan.
Maar laat ik vandaag een concreet voorstel doen: Ruim 4 miljard gaat in 2013 naar ontwikkelingshulp. Laten we daarmee ophouden. Laat Afrika de eigen boontjes doppen en laat ons die 4 miljard in Nederland besteden. 4 miljard betekent 500 euro extra voor elk Nederlands huishouden. En dan heb ik het maar over één maatregel.
Met dat soort maatregelen stimuleer je de economie. Met dat soort maatregelen krijgen mensen weer koopkracht. Met dat soort maatregelen komen er weer banen.

Vz, vijf maanden geleden kondigden Rutte en Samsom aan dat ze een brug gingen slaan. Nooit eerder is een brug zo snel ingestort.

Uit de CPB cijfers van vorige week blijkt dat hele constructie niet deugt.
Rutte en Samsom zoeken nu in paniek naar draagvlak voor een bouwsel dat op instorten staat. De Polder moet er zijn schouders onderzetten. Het is maar de vraag – we zullen het de komende weken zien – of dat gaat lukken.

En ook de oppositiepartijen worden verleid. Ze staan bovenaan het bangalijstje van het kabinet. Voor een breezertje of twee mogen ze het kabinet aan een meerderheid helpen, zogenaamd in het landsbelang.

Vz, mijn partij, de PVV, doet daar niet aan mee. Kan ik nog helderder zijn? We doen niet mee aan dit afbraakbeleid dat Nederland kapot maakt met een gifbeker aan lastenverzwaringen.

Wij tekenen verzet aan. En met ons – ik verzeker het u – heel veel Nederlanders. De burgers zijn het zat om als citroenen te worden uitgeperst.

Het is tijd voor een ander beleid, het is tijd voor een beleid van belastingverlagingen, het is tijd voor een beleid waarmee ons land sterker uit de crisis komt, een beleid dat niet sloopt maar opbouwt, een beleid van hoop voor jong en oud – een beleid dat zorgt voor economische groei, voor banen en voor meer geld in de portemonnee van hardwerkend Nederland. Voor dat beleid en voor niets anders zullen wij tekenen.