Skip to main content

PVV: vragen over Ramadan-diensten politie

Vragen van de leden Van Klaveren, Bontes en Wilders (allen PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 'Ramadandiensten' bij de politie.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Politie krijgt Ramadandiensten'(*)?

2.)
Hoeveel vaker komen er tijdens Ramadan (en met name rond het Suikerfeest) meldingen binnen van overlast en criminaliteit?

3.)
Kunt u aangeven in hoeverre de politie zich dit jaar nog op andere wijzen aanpast aan de islamitische ideologie (van vernederende iftar-maaltijden tot onzinnige moskee-bezoeken)?

4.)
Bent u bereid eventuele extra politie-inzet te verhalen op veroordeeld Ramadantuig? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf.nl