Skip to main content

PVV: Vragen van de leden Wilders en Madlener aan de Minister-President over de kandidatuur van dhr. Verhofstadt

Schriftelijke vragen van de leden Wilders en Madlener (beiden PVV) aan de Minister-President

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van Eurocommissaris Neelie Kroes dat de VVD de eurofiel dhr. Guy Verhofstadt zal steunen als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie?(*)

2.)
Steunt de Nederlandse regering een mogelijke kandidatuur van dhr. Verhofstadt voor het voorzitterschap van de Europese Commissie? Zo ja, bent u helemaal van lotje getikt?

3.)
Welke liberaal heeft naar de mening van de Nederlandse regering als het gaat om de EU het meest gelijk: Verheijen, Kroes, Bolkestein of Verhofstadt of weet u het zelf inmiddels ook niet meer?

4.)
Succes met de campagne!

(*) Demorgen.be