Skip to main content

PVV vragen over teloorgang Nederlandse economie

Vragen van de leden Wilders en Madlener (beiden PVV) aan de Minister-President, over het bericht dat de Nederlandse economie tuimelt naar 30e plaats.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Nederlandse economie tuimelt naar de 30e plaats' (*)?

2.)
Deelt u de conclusie van het bericht dat Nederland beter af zou zijn zonder de euro? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u de algemenere conclusie dat lagere belastingen leiden tot meer economische groei? Zo neen, waarom niet en zo ja, waarom heeft het kabinet de belastingen in Nederland dan zo sterk verhoogd?

4.)
Bent u bereid op te houden met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma van de PvdA door het alsmaar verhogen van de belastingen? Bent u bereid deze belastingen alsnog met miljarden te verlagen en het daarvoor benodigde geld weg te halen bij ontwikkelingshulp, onze contributie aan de EU, uitkeringen aan kansloze immigranten, de publieke omroep en andere linkse hobby's? Zo neen, waarom niet?

5.)
Deelt u onze mening dat Nederland direct de eurozone (en de Europese Unie) dient te verlaten? Zo neen, waarom niet?

(*)http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/22168389/___Nederlandse_economie_tuimelt_naar_plaats_30__.html