Skip to main content

PVV vragen over declaraties EP leden

Vragen van de leden Wilders en Madlener (beiden PVV) aan de Minister-President, over het bericht dat EP leden 200 miljoen euro hebben gedeclareerd.

1.) Bent u bekend met het bericht 'EP-declareerde-200-miljoen-aan-kantoorkosten.' (*)?

2.) Is het kabinet met ons van mening dat deze declaraties streng moeten worden gecontroleerd? Zo nee, waarom niet?

3.) Is het bericht juist dat enkele Nederlandse EP leden van de VVD geen bonnetjes overleggen of bewaren zodat er dus niet kan worden gecontroleerd of er gefraudeerd wordt met deze kantoorkosten?

4.) Wat gaat het kabinet ondernemen om te zorgen dat alle EP leden worden gecontroleerd op de rechtmatigheid van uitgaven en EP leden die frauderen worden gestraft?

(*) http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3647878/2014/05/03/EP-declareerde-200-miljoen-aan-kantoorkosten.dhtml