Skip to main content

Speech Geert Wilders bij boekpresentatie Martin Bosma

Dank u wel.

Om te beginnen natuurlijk: felicitaties aan de schrijver.

Vorige week het boek van Fleur. Deze week dat van Martin. Daarmee is maar weer eens aangetoond dat de Partij voor de Vrijheid de partij is die leidend is in het debat in Nederland.

Ik wil een paar dingen zeggen over de titel van het boek dat niet voor niets heet "Minderheid in Eigen Land".

In Martin's boek lezen we over de Afrikaners, de Boeren, die eens de meerderheid vormden in hun eigen gebied, hun eigen terrein. Nu vormen zij daar nog maar een kleine minderheid en moeten dus dansen naar de pijpen van anderen.
Tal van wetten maken hen nu het leven zuur. Er dreigen onteigeningen en nationalisaties. Hun cultuur loopt gevaar. Hun taal is bedreigd. De misdaad is torenhoog. Sommigen vrezen zelfs voor een genocide. Zo kan voor een volk het gebied waar het is geboren ook een graf worden.

Een meerderheid die een minderheid wordt, op haar eigen terrein. Het is niet moeilijk om daarin een vooruitwijzing te zien naar wat gebeurt in Nederland.

De omstandigheden zijn anders, er zijn verschillen te over. Maar wie de situatie van ons land bekijkt, ziet iets soortgelijks. Er is sprake van "vervreemding".
Elk jaar neemt de invloed van de islam toe. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland.
In extreem korte tijd is de invloed van de islam in ons land gigantisch gegroeid. Vier decennia geleden was de islam een zeldzaamheid in Nederland. Een halve generatie later is dat een heel ander verhaal. De islamisering is enorm toegenomen. Als die lijn wordt voortgezet ziet het er slecht uit.

De massa-immigratie houdt aan. Gezinshereniging blijft onverminderd sterk. Er is sprake van een asieltsunami. In Noord-Afrika staan honderdduizenden klaar om hier naar toe te komen.
De overheid lijkt niet van plan hier veel aan te doen. De EU wil zich vooral opstellen als veerdienst.

Hans Jansen – ik mis hem iedere dag –wijdde zijn laatste column aan dit onderwerp. Hij schreef: (ik citeer)
"Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking en het onder druk zetten van de Europese aboriginals."

Rake woorden. Hij zei ook:
"De groep van volkeren die, volgens de EU, moet worden afgeschaft: daar horen wij bij."

Hans had gelijk. Wij zijn een volk dat volgens de EU moet worden afgeschaft. Dat het niet langer verdient een eigen thuisbasis te hebben. We zijn vervangbaar. Daarom heette de laatste column van Hans heel toepasselijk 'Vervanging'.

Hans was een wijs man aan wie wij veel dank verschuldigd zijn. Daarom ben ik er trots op vandaag bekend te maken dat onze fractiekamer, waar we elke week vergaderen met onze fractie, voortaan door het leven zal gaan als Hans Jansenzaal.

We denken er ook over om de naam van Hans op een andere manier in leven te houden, bijvoorbeeld door het organiseren van een lezing. Zo blijven we iemand eren die het waard is herinnerd te worden!

De volksvervanging gaat ondertussen vrolijk door. Onlangs onderstreepte de burgemeester van deze stad dat we een niet-westerse meerderheid in Den Haag toch vooral moeten accepteren. Hij vindt het blijkbaar prima dat autochtonen een minderheid worden. En wie dat OK vindt voor deze stad, zal dat ook graag willen voor heel Nederland.

Inmiddels zien wij die wensdroom langzaam bewaarheid worden. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken.

Dezelfde ontwikkeling is er in heel West-Europa. Hele wijken worden islamitisch. Gebieden waar weinig autochtonen nog te zien zijn. Op straat zien we moskeeën en hoofddoekjes. De deur is daarmee opengezet voor de sjaria.

Misschien hebben de Afrikaners nog geluk. Ze zijn niet een minderheid onder een islamitische meerderheid. Dat zal, bij ongewijzigd beleid, wel ons lot zijn.

We hoeven maar naar de Arabische Lente te kijken of dat een wenkend perspectief is. 1400 jaar islam betekent 1400 jaar het onderdrukken en uitroeien van niet-islamitische minderheden.

Iedereen die de slachtpartijen onder de Arabische Lente aanschouwt, moet begrijpen: dit is de islam. De theorie staat in de koran, de praktijk is wat er gebeurt met niet-moslims. Die opdracht van Allah beperkt zich niet tot het Midden-Oosten. Die is voor altijd en voor overal.
Alleen onnozelen maken zichzelf wijs dat ons lot onder de islam beter zou zijn. Wat nu in Palmyra gebeurt, kan straks ook bij ons plaatsvinden.

Islamisering is een existentiële bedreiging. Het dreigt alles te vernietigen wat ons dierbaar is. Wie nu pleit voor open grenzen, is daarmee verantwoordelijk voor de islamisering.
Hans Jansen zei het zo treffend: wie islam zaait, zal sjaria oogsten.

De vraag die onze generatie moet beantwoorden is of we dat willen.

Is het ons doel ons zelf te reduceren tot een Minderheid in Eigen Land?
Moeten wij onszelf afschaffen?
Zijn wij hier om het licht uit te doen voor de westerse beschaving?

Wat mij betreft is het antwoord vier keer Nee. We staan niet machteloos, we kunnen alles doen wat we willen. We zijn nu nog altijd in staat het tij te keren.
Dat is de grote opdracht voor onze generatie. Voor minder doen we het niet.In die opdracht moeten en zullen wij slagen.

Dankzij het boek van Martin weten we immers wat ons te wachten staat als we falen. Dan staat het voortbestaan van ons volk op het spel.

De PVV is opgericht om de islam te bestrijden en dus om te beletten dat wij net zoals de Afrikaners straks ook een minderheid worden in eigen land.
Ik hoop dat heel veel mensen Martins boek zullen lezen en er de juiste conclusie uit trekken.
De noodklok luidt voor Nederland. We moeten ervoor zorgen dat het gruwelijke lot van de Afrikaners ons bespaard blijft.
Nederland moet Nederland blijven en de titel van Martins boek "Minderheid in Eigen Land" mag niet bewaarheid worden.