Skip to main content

Inbreng Geert Wilders bij het debat over de uitkomst van het referendum

Voorzitter,

Het eerste referendum op initiatief van de Nederlandse bevolking was een geweldig succes. Een feest voor de democratie. Met dank aan de initiatiefnemers van GeenPeil en het Burgercomité EU. Hulde!

De uitkomst van het referendum was glashelder. De tegenstem werd ook breed gedragen. Van alle VVD-ers die gingen stemmen, stemde tweederde tegen. Datzelfde geldt voor de helft van de opgekomen PvdA-stemmers. Nota bene een derde van de D66-stemmers, die gingen kiezen, koos voor de lijn van de PVV en tegen de lijn van meneer Pechtold.

Van de mensen die thuisbleven deed 27 procent dat omdat ze verwachtten dat de regering niets met de uitslag zou doen. Dat betekent dus dat een kwart het vertrouwen in de politiek al heeft verloren. Het gaat er vandaag om die mensen weer bij de democratie te betrekken en te laten zien dat deze regering het volk wél serieus neemt. Laten we alstublieft het kiezersbedrog uit 2005 niet herhalen.

De uitslag was duidelijk. Het volk heeft gesproken. Het volk was duidelijk. Het volk zei nee. Nee tegen het hele verdrag met de Oekraïne. En ‘nee’ betekent ook ‘nee’. Nee betekent niet ‘mits’. Niet ‘tenzij’. Niet “met een deel van verdrag was men het toch eens”. Niet ‘misschien met een paar alinea’s eruit’. Niet ‘een nieuwe versie erbij of een verklaring eraan toevoegen’.

Voorzitter,
Nee = nee. Geen komma er achter, maar een uitroepteken. Hoe simpel kan het zijn?
Niemand kan aan die uitslag twijfelen, behalve misschien wat zure verliezers. Nu het volk in een rechtsgeldig referendum heeft gehouden. nee heeft gezegd vindt mijn fractie dat het advies van de Nederlandse bevolking snel moet worden overgenomen. We hebben de bevolking niet voor niets om advies gevraagd.
Iedere zichzelf serieus nemende volksvertegenwoordiger volgt dat advies op. En de regering ook. Zo hoort dat.

Het is dan ook onacceptabel dat de premier nog maanden de tijd wil nemen om een besluit te nemen. Daarom heb ik samen met mijn collega Bosma gisteren een initiatiefwetsvoorstel ingediend om die goedkeuringswet in te trekken. Nee is immers nee.

Maar er is nog iets. Naar mijn overtuiging handelt de premier door maanden te wachten in strijd met de wet. Artikel 11 van de referendumwet zegt immers dat het kabinet na de afwijzing van in dit geval het verdrag met de Oekraïne zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel, met de twee keuzes die al zijn gemaakt, moet indienen. Het kabinet zegt dat trouwens zelf ook in antwoord op Kamervragen.

En maanden wachten is niet zo spoedig mogelijk en dus in strijd met de wet. De Minister-President pleegt daarmee volgens mij een ambtsmisdrijf zoals omschreven in artikel 355 sub 4 van het Wetboek van Strafrecht. Is hij zich daarvan bewust? Ik vraag de Minister-President, die het nu weer weglacht, met klem zich wel aan de wet te houden.

Maar ik vraag hem vooral zich aan de uitslag van het referendum te houden. Het kan toch niet zo zijn dat de premier over een paar maanden terugkomt met ongeveer hetzelfde verdrag waaraan net als in 2005 hier en daar een komma is gewijzigd of een verklaring aan is toegevoegd.

Bedrieg het Nederlandse volk niet opnieuw, meneer Rutte. Ze zullen als u dat kunstje flikt het vertrouwen in de politiek en u in bijzonder dan nog meer verliezen. Laat dat niet gebeuren meneer de minister-president en neem het advies van de Nederlandse volk serieus en dus over.

Ongeclausuleerd, Nee is nee.
Dank u wel.