Skip to main content

Inbreng Geert Wilders debat over het eindverslag van de informateur

Mevrouw de voorzitter,

209 dagen en 7 maanden heeft het geduurd.
En dat is inderdaad zolang het duurt als je een kabinet vormt zonder de tweede partij van Nederland.
Dat is hoe lang het duurt als je de democratie aan de kant zet, opzij schuift. De verkiezingsuitslag negeert.
Dat is als je anderhalf miljoen Nederlanders die op de PVV hebben gestemd een klap in het gezicht en een trap na geeft.

Voorzitter,

Het uitsluiten van de PVV en haar bijna anderhalf miljoen kiezers is de belangrijkste reden dat de formatie zo lang heeft geduurd. Maar de tijd van wijn drinken op kantoor en Netflix kijken is voor de VVD-Kamerleden eindelijk voorbij. Ze kunnen vanaf vandaag roffelen voor hun nieuwe grote leider. Want het is er dan eindelijk voorzitter, het regeerakkoord van het kabinet Pechtold I.
En die naam zegt alles, een soort genderneutraal kabinet. Zonder ballen, zonder vrouwelijke charme. Precies zoals de heer Pechtold dus. Een kabinet zonder ziel en zonder visie. Met maar één motto: Nederlanders belazeren. Want het is pure volksverlakkerij.

Mensen hebben de crisis betaald de afgelopen jaren, hebben bakken bezuinigingen en lastenverzwaringen over zich heen gekregen en willen nu niets liever dan fors profiteren van de economische groei en ze worden afgescheept met een schamel procentje per jaar aan extra koopkracht na jaren van stilstand en achteruitgang.

Hogere Btw, verlaging van de hypotheekrenteaftrek, het afschaffen van de Wet Hillen, bed, bad en brood voor illegalen, een vliegtaks, hogere tabaksaccijnzen, het kinderpardon dat blijft bestaan, het energieverbruik dat zwaarder wordt belast, meer vluchtelingen die zullen worden uitgenodigd en nog meer geld voor ontwikkelingshulp in Afrika maar wel korten op onze wijkverpleging en de ziekenhuiszorg. Dat zijn de keuzes van het kabinet Rutte III en dit regeerakkoord is daarmee nog erger dan dat van het vorige kabinet.

Niks huurverlaging. Niks schrappen van het eigen risico. Niks lagere zorgpremie of lagere energielasten. Niks waar al die mensen thuis die nu televisie kijken en die de crisis hebben betaald de afgelopen jaren, niets waar zij ook echt substantieels wat aan hebben en de belastingverlagingen die wel worden voorgesteld zijn grotendeels een sigaar uit eigen doos.
Want wat heb je aan een verlaging van de inkomstenbelasting als je extra BTW moet betalen en wat heb je aan een lager eigenwoningforfait als de hypotheekrenteaftrek eraan gaat en wat heb je aan een lagere elektriciteitsrekening als de totale energierekening fors omhoog gaat?
Mevrouw de voorzitter, het is een grote babbeltruc. Het is alsof iemand je aan de voordeur met een vlotte babbel gratis pakketjes komt brengen terwijl ondertussen via de achterdeur de helft weer uit je huis wordt gejat. De methode Rutte dus. Wat een fopspeen, wat een bedrog. Wat een totale mislukking is Rutte III nu al voordat ze zijn begonnen.

En wie denkt dat er minder immigranten en minder asielzoekers naar Nederland komen, heeft het ook mis. Onze grenzen blijven gewoon wagenwijd openstaan. Europa barst van de jihadisten en teruggekeerde Syriëgangers en ze kunnen allemaal, allemaal, ongecontroleerd onze grens over Nederland in. En heel Afrika weet dadelijk ook dat het in Nederland altijd prijs is. Of je krijgt een verblijfsvergunning of je krijgt als illegaal weer bed, bad of brood of je komt in aanmerking voor een pardonregeling die immers gewoon blijft bestaan. Altijd kassa. Aantrekkelijker kan bijna niet.

En dan mevrouw de voorzitter het woord ‘islam’.
Het woord ‘islam’ komt niet één keer voor in het regeerakkoord. U hoort het goed: niet één keer. De grootste bedreiging van het hele Westen wordt genegeerd; onder het tapijt geschoven; weggemoffeld. Bij deze vier heren kan niemand vertrouwen in de toekomst hebben. Het is levensgevaarlijk mevrouw de voorzitter en daarmee een gevaar voor Nederland.

Mevrouw de voorzitter, het nieuwe kabinet Rutte III weigert dus te doen wat nodig is om de toekomst van ons land veilig te stellen. Weigert om mensen in Nederland echte lastenverlichting zonder tegelijk lastenverzwaringen te geven. Het is weer een kabinet dat aan alles en iedereen denkt behalve aan de Nederlanders.

Voorzitter, mijn advies aan de vier partijen: begin er niet aan. Dit wordt helemaal niets.
Een groot deel van Nederland heeft nu al geen vertrouwen meer in jullie.
Begin er niet aan en als jullie dat toch doen zal de PVV, als grootste oppositiepartij, iedere dag het beleid te vuur en te zwaard bestrijden.

Dank u wel