Skip to main content

PVV-vragen over online cursus As-Soenah moskee

‘Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen’

Vragen van de leden Wilders, Agema, De Graaf en Markuszower (allen PVV) aan de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over de door een prediker gedane uitspraak in een online cursus van de As Soenah moskee te Den Haag, te weten: ‘Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen’:

1.)
Bent u bekend met de uitspraak van een prediker gedaan in een online cursus van de As Soenah moskee te Den Haag en getoond in de uitzending van Nieuwe Maan d.d. 28-09-2018 te weten: “Vrouwenbesnijdenis is niet verplicht maar wel aanbevolen”?

2.)
Hoeveel meisjes zijn in de afgelopen jaren (2013-2018) in Nederland besneden? Hoeveel rechtszaken werden er gevoerd? Hoeveel daders zijn berecht? Hoeveel daders zijn na het uitzitten van hun straf uitgezet?

3.)
Bent u bereid, net als in België, het exacte aantal meisjes dat risico op meisjesbesnijdenis loopt in kaart te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we meer informatie ontvangen? Gaat u de daders actief opsporen en passend straffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer kunnen we de eerste rechtszaken verwachten?

4.)
Hoeveel hersteloperaties van meisjesbesnijdenis werden in de jaren 2013-2018 in ons land uitgevoerd?

5.)
Hoeveel en welke organisaties ontvangen subsidies om meisjesbesnijdenis te bestrijden? Hoeveel meisjes worden door deze inspanningen minder besneden? Hoeveel en welke subsidie ontvangende organisatie vinden meisjesbesnijdenis acceptabel? Hoeveel dragen dat uit?

Bron: