Skip to main content

PVV-vragen over geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek

Schriftelijke vragen van de leden Wilders, De Graaf en Beertema (allen PVV) aan de minister van SZW en de beide bewindslieden van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Opnieuw geschiedvervalsing in Nederlands schoolboek’*?

2.)
Wat is de reden dat de belangrijkste geschiedenis van Jeruzalem (de Joodse geschiedenis) wordt verzwegen in het VMBO-boek ‘Plein M’?

3.)
Met welk doel wordt een groot deel van de Joodse geschiedenis van het Midden-Oosten, zoals de pogroms en slachtpartijen door islamitische Arabieren en de verdrijving van Joden, alsmede de Armeense genocide en discriminatie van christenen weggelaten in hetzelfde boek?

4.)
Bent u het eens met de geschiedvervalsing die in het betreffende boek wordt gepleegd? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u onze mening dat het tijdens geschiedenis- en maatschappijlessen verzwijgen van het leed dat Joden en christenen in het Midden-Oosten is aangedaan -veelal door moslims- en het verzwijgen van de belangrijkste geschiedenis aangaande Jeruzalem bijdraagt aan het ontstaan en instandhouden van een verkeerd beeld aangaande Joden en het jodendom en daarmee antisemitisme in de maatschappij aanwakkert? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid om de scholen die het betreffende boek gebruiken ertoe te bewegen dit boek in de prullenbak te gooien en ervoor zorg te dragen dat leerlingen op een historisch juiste manier worden onderwezen over de geschiedenis van het Jodendom, het Midden-Oosten en Jeruzalem? Zo nee, waarom niet?

https://likud.nl/2019/02/opnieuw-geschiedvervalsing-in-nederlands-schoolboek/