Skip to main content

Begroting OCW (Alexander Kops)

Voorzitter,
Ik sta hier vandaag als vervanger van mijn collega Beertema, die wegens ziekte vandaag en morgen niet aanwezig kan zijn. We wensen hem veel beterschap en sterkte.

Voorzitter,
Eerst waren het de boeren die in verzet kwamen: twee keer stond het Malieveld bomvol met trekkers, en terecht. Toen waren het de bouwers, ook helemaal terecht. En nu zijn het de leraren die het niet langer pikken en vandaag aan het staken zijn. Boeren, bouwers, leraren – de PVV steunt hen, allemaal.

Want, Voorzitter,
Nederland is een grote puinhoop geworden onder het kabinet-Rutte III. In het onderwijs is er zelfs sprake van een systeemcrisis. Het funderend onderwijs verkeert in een staat van ontbinding: in de basisscholen en in het voortgezet onderwijs heerst er geen rust, geen structuur, geen discipline en geen kennisoverdracht – maar onrust, chaos en een enorme administratieve druk op leraren.

Ouders die in- en uitlopen en leraren onder druk zetten, chaotische roosters door de vele parttimers. Met als gevolg dat geen weldenkende, getalenteerde jongere met ambitie erover peinst om leraar te worden. En al helemaal niet in de grote steden: daar vertrekken de leraren met honderden tegelijk. Weg uit de multiculturele hel. Weg uit steden waar zij wel kunnen werken, maar niet meer kunnen wonen omdat er geen woningen zijn.

Voorzitter,
De PVV heeft jarenlang voor de crisis in het onderwijs gewaarschuwd, maar dat was aan dovemansoren gericht, en nu zien we de gevolgen: scholen die noodgedwongen een vierdaagse lesweek invoeren, klassen die noodgedwongen wekenlang naar huis gestuurd worden omdat er geen invallers beschikbaar zijn voor een zieke leerkracht.

Onlangs kwam deze wanhopige minister zelfs met het plan om anders maar ouders voor de klas te zetten als remedie tegen het lerarentekort. Dat is toch geen oplossing! (Wat wél de oplossing is: daar kom ik zo op.)

Het is pure symptoombestrijding; het zijn wat noodverbandjes – meer niet.

Voorzitter,
Afgelopen weekend is eens te meer duidelijk geworden dat het een grote puinhoop is in het onderwijs. De minister dacht dat hij de staking van vandaag had weten te voorkomen door eenmalig met geld over de brug te komen (€ 460 miljoen). Dat is niet gelukt. De leraren zijn nog steeds boos.

Deelt de minister de mening dat er veel meer nodig is dan eenmalig extra geld? (Eenmalig geld, niet genoeg voor het oplossen van het lerarentekort.) Dit lijkt weer niets anders dan een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Daarbij is het nog maar de vraag hoeveel van dit toegezegde geld ook daadwerkelijk in de klas terechtkomt. Als de laatste decennia ons iets hebben geleerd, is het wel dat het geld dat eigenlijk voor het primaire proces bestemd is, zelden ook op de goede plek terechtkomt.

Het onderwijs is toe aan rust, structuur en orde – met leraren die gewaardeerd worden. Een beroepsgroep die het aanzien krijgt die het verdient.

In de klas moet het gaan over kennisoverdracht en niets anders. Trotse scholen waar ’s morgens wordt geleerd over onze vlag en ons volkslied. Scholen waar leerlingen wordt bijgebracht wat 3 x 8 is en wat het verschil is tussen d en dt. Dáár moet het over gaan.

Voorzitter,
Hoeveel parttimers werken momenteel in het funderend onderwijs? En wat doet de minister om hen te stimuleren meer uren – of fulltime – les te laten geven?

Gisteren is een motie van mijn collega Agema aangenomen, ingediend bij de begroting VWS, die gaat over een voltijdbonus (van 5% per kwartaal) voor zorgmedewerkers die fulltime gaan werken. Is de minister bereid zo’n voltijdbonus te onderzoeken voor leraren in het funderend onderwijs die – vrijwillig – fulltime gaan werken? Wat kost dat en wat levert het op? Graag een reactie.

Ook vragen wij ons af wat de minister nog van plan is om mensen met een onderwijsbevoegdheid, maar die niet meer werkzaam zijn in het onderwijs, tóch te bewegen om weer voor de klas te gaan staan? Dit schijnt een grote groep te zijn; hóé groot precies? Zorg ervoor dat dat deze mensen weer terug het onderwijs ingaan. Graag een reactie.

Voorzitter,
In plaats van de focus hoofdzakelijk te richten op het bestrijden van het lerarentekort, is de zoveelste onderwijsvernieuwing alweer aanstaande: curriculum.nu. Een funest en bovenal onnodig plan dat het onderwijs alleen maar verder verwijdert van haar primaire taak: het geven van deugdelijk onderwijs waarin de kernvakken centraal staan.

Daarbij is curriculum.nu ook een vehikel voor allerlei globalistische agenda’s die leerlingen indoctrineren met wat zij moeten denken in plaats van hoe zij moeten denken. En dat is nou net wat het onderwijs absoluut niet nodig heeft.

Afgelopen februari trokken maar liefst 10.000 scholieren naar het Malieveld – met goedkeuring van hun activistische scholen en leraren – om te gaan protesteren voor het klimaat. De klimaatreligie heeft ons onderwijs totaal gecorrumpeerd. Er worden irreële angsten over de kinderen uitgestort, met alle gevolgen van dien.

Het kabinet moedigt dit gedrag zelfs aan. Leerlingen worden geïndoctrineerd en zelfs ontvangen als een soort serieuze gesprekspartner voor de plannen om onze economie ernstige schade toe te brengen en de burgers nodeloos op kosten te jagen.

Leerlingen die protesteren voor het klimaat, krijgen vrij. En leerlingen die protesteren tegen de massa-immigratie? De kans is groot dat zij worden geschorst.

Linkse docenten die hun school, hun werkplek schaamteloos misbruiken om hun eigen activisme te kunnen botvieren. Gisteren nog circuleerde er een foto op Twitter van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim, waar mijn partijleider, dhr. Wilders, als een soort duivel wordt afgebeeld.

En natuurlijk mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Maar het feit dat het niet dhr. Klaver die wordt afgebeeld maar dhr. Wilders, toont de linkse indoctrinatie aan door linkse docenten op linkse scholen.

En die linkse indoctrinatie zien we ook in het lesmateriaal. Lesboeken waarin mijn partijleider ‘een gevaar’ wordt genoemd. Dát wordt dus leerlingen wijsgemaakt! De EU is goed, de islam is goed, open grenzen zijn goed, de PVV is slecht, en door klimaatverandering vergaat de wereld. Dát is het linkse onderwijs!

En, Voorzitter,
Dan spreek ik ook uit eigen ervaring. Ook ik heb, in een ver verleden, voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs. Dat ging allemaal prima. En zoals het hoorde, deed ik aan kennisoverdracht – niet meer dan dat. Schoolleiding tevreden, ouders tevreden en soms zélf de leerlingen tevreden.

Totdat opeens duidelijk werd dat ik op de PVV-kandidatenlijst stond voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. De schok was groot, want ‘hoe kon zo’n aardig iemand nou uit het niets vrijwillig op de PVV-lijst gaan staan’?

De schoolleiding voelde de noodzaak naar álle ouders een brief te sturen om hen persoonlijk over mijn PVV-kandidaatstelling te informeren. En dat terwijl elders in het schoolgebouw een SP-verkiezingsposter gewoon zichtbaar aan de muur hing; dáár hoorde je niemand over.

Voorzitter,
Mijn tijdelijke contract is bovendien níét verlengd. Zo gaat dat, in het linkse onderwijs: in het voortgezet onderwijs, maar ook in het mbo en het hoger onderwijs is het niet veel beter.

Het hoger onderwijs wordt bovendien geteisterd door verengelsing en internationalisering. Nederlandse studenten worden gedwongen om te concurreren met studenten die uit de hele wereld naar Nederland getrokken worden door universiteiten die daarin een verdienmodel zien.

De collegezalen puilen uit, de woningmarkt zit op slot, geen studentenkamer te vinden, en onze universiteiten lijken meer op veredelde fabrieken waar studenten louter een nummer zijn.

Voorzitter,
Een probleem dat wij hier nog willen benoemen is de infiltratie van onze universiteiten door bijvoorbeeld Chinese en Iraanse studenten. De Chinese Communistische Partij en de Iraanse autoriteiten zetten studenten in, onder andere voor spionagedoeleinden. Hoe vaak komt dat voor?

Daar ligt een taak voor onze diensten om dit soort studenten al bij de voordeur tegen te houden. Wat vindt de minister daarvan? Graag een reactie.

Voorzitter,
Naast de systeemcrisis is er nóg een grote uitdaging: het islamitisch onderwijs. De overheid heeft geen enkel middel om dit soort scholen aan te pakken, laat staan te sluiten. Jarenlang is er niets ondernomen om hier ook maar iets tegen te doen.

Het schandelijke dossier omtrent het Haga Lyceum heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat onze initiatiefwet (verbod op bepaalde islamitische uitingen, waaronder islamitisch onderwijs) de enige oplossing is om het islamitisch onderwijs eindelijk aan banden te leggen.

Hoe lang blijven wij nog ontkennen dat er scholen zijn waar ze kinderen leren om Nederland en onze manier van leven te haten, waar ze leren dat Joden en homo’s minderwaardig zijn?

Het afschaffen of ‘moderniseren’ van artikel 23 Grondwet is het kind met het badwater weggooien. Daar zullen wij nooit in meegaan. Dat is buigen voor een ideologie die op oneigenlijke gronden gebruikt van een grondrecht.