Skip to main content

PVV-vragen over de Universiteit Twente

Schriftelijke vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat Universiteit Twente, in haar hoedanigheid van een publiek bekostigde instelling, nooit in haar geheel zou moeten kunnen overgaan op een andere taal dan het Nederlands?

3.)
Hoe verhoudt de keuze van Universiteit Twente om geheel over te gaan op het Engels zich tot het Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid en dan in het bijzonder de toets anderstaligheid die nu nog volop in behandeling is in de Tweede Kamer?

4.)
Heeft de universiteit op welke manier dan ook noodzaak of meerwaarde aangetoond voor haar keuze om geheel over te gaan op het Engels?

5.)
Is het wettelijk toegestaan om het Nederlands te verbieden bij informele gesprekken en bijvoorbeeld in de COOP-supermarkt en bij de huisarts op de campus? Zo nee, wat gaat u ondernemen om dit drastische besluit terug te draaien?

6.)
Deelt u onze opvatting dat met de algemene verengelsing die deze universiteit wil invoeren het gezag van de Wet, de Staten-Generaal en van u als Minister op flagrante wijze wordt ondermijnd en bent u voornemens om dat gezag onmiddellijk te herstellen door de universiteit op te dragen af te zien van dit brutale voornemen? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.tubantia.nl/enschede/vanaf-1-januari-wordt-op-de-universiteit-twente-alleen-engels-gesproken~ac380400/?referrer=https://www.google.nl/