Skip to main content

PVV-vragen over Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus

Schriftelijke vragen van de leden Beertema en Jansen (beiden PVV) aan de minister van OCW en de minister van VWS:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus’(*)?

2.)
Deelt u onze opvatting dat het afreizen door Vindicat naar een gebied waar er honderden besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld zeer onverstandig is?

3.)
Deelt u onze mening dat het zeer onverantwoord is dat Vindicat in Noord-Italië op wintersport gaat, terwijl het RIVM adviseert om voorzichtig te zijn in Noord-Italië, omdat daar veiligheidsrisico’s zijn en er inmiddels 400 besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld?

4.)
Hoe verhoudt de beslissing van Vindicat om toch in Noord-Italië op wintersport te gaan zich met het dringende advies om het schudden van handen te vermijden en thuis te blijven als men zich ook maar enigszins niet goed voelt, dat de TU Delft deed uitgaan (**)? Bent u het met ons eens dat dit duidt op incoherent beleid in de universitaire gemeenschap in Nederland en vindt u het niet de hoogste tijd worden om met heldere regels te komen?

5.)
Welke maatregelen gaat u bij terugkeer van de 900 leden van Vindicat treffen om de Groningse universitaire gemeenschap te vrijwaren van besmettingen?

(*) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/219401/Vindicat-met-900-leden-op-wintersport-naar-Italie-ondanks-coronavirus
(**) https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/tu-delft-wil-geen-gehoest-op-de-universiteit