Skip to main content

PVV-vragen over Facebook bericht Hogeschool InHolland

Schriftelijke vragen van de Leden Beertema en Wilders (beiden PVV) aan de minister van OCW

1.)
Bent u bekend met het bericht dat Hogeschool InHolland op 3 juni jl. op Facebook heeft geplaatst(*)?

2.) Erkent u dat Hogeschool InHolland zich daarmee zonder enig voorbehoud affilieert met de Blacklivesmatter-beweging die in de Verenigde Staten en elders heeft geleid tot buitensporig en onbeheersbaar geweld, moord, brandstichting en plundertochten, mede onder leiding van het subversieve Antifa? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u onze opvatting dat Hogeschool Inholland met het plaatsen van dit bericht op haar Facebook-pagina zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing en flagrante politieke indoctrinatie? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u van mening dat van ‘’… samen leren, samen durven…” waar in het bericht op Facebook over gesproken wordt, geen sprake kan zijn als Inholland expliciet en uitsluitend verwijst naar wat blanke studenten kunnen doen tegen racisme en daarbij ook nog verwijst naar de uiterst haatvolle en opruiende speech van Akwasi, waarin zelfs gedreigd werd met fysiek geweld tegen Zwarte Piet, de racistische website withuiswerk.nl en het eveneens racistische boek ‘Hallo Witte Mensen’ van Anousha Nzume? Zo nee, waarom niet?

5.)
Erkent u dat de door de universiteiten en hogescholen aangestelde en gefaciliteerde ‘diversity officers’ bij uitstek het voorbeeld zijn van politieke indoctrinatie in het hoger onderwijs en bent u bereid om met de VSNU in gesprek te gaan om hogescholen en universiteiten te bewegen hun zogenaamde ‘diversity officers’ te ontslaan, omdat het nadrukkelijk geen taak is van de academische gemeenschap om studenten te bewegen in de richting van anarchisme, ondermijnend en splijtend actievoeren, temeer omdat de Nederlandse belastingbetaler zich in overgrote meerderheid afkeert van dergelijke subversie? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u tenslotte bereid om de VSNU te bewegen wetenschappelijke onderzoeken en publicaties die nuance aanbrengen (waartoe het artikel van Syp Wynia (**) een goede basis biedt), omdat die betogen dat In Nederland bij uitstek nauwelijks sprake is van institutioneel racisme, onder de aandacht te brengen van docenten, hoogleraren en studenten? Zo nee, waarom niet?

(*)
https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTE1NTM1NzU3MTE3MDQ2NjozMTk0NDcwNjU3MjU5MTI3

(**) https://www.wyniasweek.nl/racisme-overdrijven-om-het-te-kunnen-bevechten/