Skip to main content

PVV-vragen over ROC Nijmegen

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat ROC Nijmegen af wil van een docente, omdat zij een kritisch boek over de gang van zaken op school had gepubliceerd (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat door deze beslissing van ROC Nijmegen de vrijheid van meningsuiting van de leraren die bij het ROC Nijmegen werkzaam zijn in het geding is gekomen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u onze opvatting dat iedere leraar of lerares met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy het recht moet hebben om een boek over zijn of haar ervaringen op de werkvloer te schrijven? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het met ons eens dat ROC Nijmegen een klimaat van angst en intimidatie heeft gecreƫerd op de werkvloer waardoor de vrijheid van meningsuiting van het personeel ernstig onder druk is komen te staan? Zo ja, bent u voornemens om met de school in gesprek te gaan om te bevorderen dat onderwijspersoneel weer de vrijheid heeft om, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, misstanden in het onderwijs aan de kaak te stellen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om de Mbo-raad een onderzoek in te laten stellen naar het functioneren van de medezeggenschapsraad inzake de beslissing van ROC Nijmegen om de docente in kwestie te ontslaan? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.gelderlander.nl/nijmegen/kritische-roc-docent-krijgt-ontslag-ik-ga-niet-weg-voor-zak-geld-en-geheimhoudingsverklaring~a0f2a184/