Skip to main content

Vragen PVV over de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW over de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool.

1.)
Bent u bekend met de vacature voor ‘Docent-trainees’ op de website van De Haagse Hogeschool (*)?

2.)
Deelt u onze opvatting dat De Haagse Hogeschool door kandidaten met een (niet-Westerse) migratieachtergrond expliciet uit te nodigen om te solliciteren voor deze functies, zich schuldig maakt aan flagrante discriminatie? Zo nee, waarom niet?

3.)
Heeft De Haagse Hogeschool in het verleden, toen er nog geen beleid was om sollicitanten met een Nederlandse achtergrond te ontmoedigen te solliciteren -want dat impliceert dit voorkeursbeleid-, bewust en met opzet mensen met een niet-Westerse achtergrond uitgesloten van sollicitatieprocedures? Zo nee, waarom gaat de Haagse Hogeschool dan toch over tot deze discrimatoire maatregel om de ene groep expliciet te verkiezen boven de andere op grond van etnische afkomst? 

4.)
Deelt u onze opvatting dat in dit geval “inclusie” juist leidt tot “exclusie” van mensen die niet beschikken over een niet-Westerse migratieachtergrond? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u het met ons eens dat het uiterst onwenselijk is dat afkomst en etniciteit bepalend zijn voor het docentbestand en dat het louter zou moeten gaan over de kwaliteiten van het individu? Zo nee, waarom niet?

(*) https://www.werkenbijhogescholen.nl/vacatures/docent-trainees/