Skip to main content

PVV-vragen over vogelvrije Joodse studenten/docenten in academisch Nederland

Schriftelijke vragen van het Lid Beertema (PVV) aan de minister van OCW

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Joodse studenten/docenten in academisch Nederland (vogel)vrij?!’ (*)?

2.)
Deelt u onze mening dat Joodse studenten en docenten in alle vrijheid moeten kunnen studeren en doceren aan de Maastricht University en dat zij in alle vrijheid evenementen moeten kunnen organiseren en studentenorganisaties moeten kunnen oprichten die passen bij hun ideologische en politieke voorkeuren? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dat ook voor de Joodse gemeenschap te realiseren aan Maastricht University?

3.)
Deelt u onze opvatting dat de in het artikel gestelde werkelijkheid voor Joodse studenten en docenten haaks staat op de volgende passage die te vinden is op de website van Maastricht University: “De Universiteit Maastricht maakt zich sterk voor een inclusieve cultuur. Als een van de meest internationale universiteiten in Europa zijn we ons ervan bewust dat in onze diversiteit onze kracht schuilt. Het gaat ons om meer dan quota en afspraken: we staan voor een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.” (**)? Zo ja, wat bent u bereid te doen aan het giftige antisemitische klimaat aan Maastricht University?

4.)
Onderkent u dat het onacceptabel is dat universiteiten en studentenorganisaties eisen dat Joodse studenten van de Europees Joodse Associatie (EJA) afstand nemen van Israël en geen enkele link mogen leggen met Israël bij evenementen? Zo ja, bent u bereid iets te doen aan deze schandelijke praktijken?

(*) Joodse studenten/docenten in academisch Nederland (vogel)vrij?! (israelnieuws.nl)
(**) Diversiteit & Inclusiviteit - Over de UM - Maastricht University