Skip to main content

PVV-vragen over minister Adema die manifest tekende tegen Transgenderwet en D66 wil dat hij dat terugneemt

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2022 (*), waarin gesteld wordt dat het D66-Kamerlid Van Ginneken eist dat u uw principiële mening ten aanzien van de transgenderwet herziet?

2.)
Deelt u onze mening dat het onbestaanbaar is dat iemand die als burger zo’n principiële overtuiging heeft ten aanzien van geslacht en geslachtsverandering dat hij daartoe een nationaal manifest ondertekent, het manifest Gendertwijfel, die overtuiging als minister niet van het ene moment op het andere in precies het omgekeerde kan aanpassen, zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen?

3.)
Bent u het met ons eens dat de eis die D66 aan u stelt op zijn minst niet bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen in de coalitie, waaraan door de vele crises die het hoofd moet worden geboden toch al hoge eisen worden gesteld?

4.)
Mogen wij u tenslotte wijsheid en kracht toewensen en de hoop uitspreken dat u standvastig blijft in uw overtuiging?

(*) https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-minister-adema-tekende-manifest-tegen-transgenderwet-d66-wil-dat-hij-dat-terugneemt~ad822e4c/