Skip to main content

CD Leraren en lerarenopleiding

Vz, ik vraag me oprecht af wat ik hier doe. Met mijn medewerker heb ik geprobeerd te tellen hoeveel debatten over leraren we hebben gedaan sinds ik hier aantrad in 2010. Tientallen.
Het lerarentekort tekende zich al af in 2010: vergrijzing, een hele generatie goed opgeleide leraren die met pensioen ging, maar er ook nog eens de brui aan gaf, omdat hun beroep werd uitgekleed door de bestuurders en managers. Die wilden steeds minder autonomie voor leraren. Leraren werden steeds meer speelbal van onderwijsvernieuwers met nul verstand van onderwijs, met hun goedkope marketingspraatjes over Nieuw Leren, maatwerk, gepersonaliseerd leren, competentiegestuurd leren, enzovoort. Zij sloopten de ziel uit het onderwijs en streefden stiekem slechts één doel na: leraarextensief onderwijs: grote klassen, leerpleinen, met de leraar als oppasser.
Alle oplossingen die de PVV en ook de SP hebben aangedragen, zijn in de wind geslagen. Consequent hebben bewindslieden van alle Kabinetten Rutte, van 2 tot en met 4, precies de verkeerde richting gekozen.
Als wij wilden dat de kennisbasis van de lerarenopleidingen werd hersteld, kozen zij ervoor om de toelatingseisen te verlagen en het kennisniveau nog verder te laten dalen. Nog minder status voor het beroep dan er al was.
Als wij wilden dat de politiek meer regie zou krijgen, kozen de ministers ervoor om nog meer bij de bestuurders te beleggen. Doof waren de ministers voor ingrepen in de lumpsumbekostiging, bijvoorbeeld door het personeel te oormerken om klassen kleiner te maken en werkdruk te verlagen.
Als wij meer focus wilden op de basisvaardigheden, kwam er nog meer uitwaaiering tot aan gendergedoe toe.
En zo ging het maar door. Hoelang duurde het voordat ingegrepen werd in de bestuurlijke gemakzucht van de tijdelijke aanstellingen, van de idioot grote reserves?
Er zijn weliswaar een paar moties aangenomen die daarop toezien, maar hoe staat het met de uitvoering daarvan? Of worden ze gewoon niet uitgevoerd?

Intussen is dit de stand van zaken. Met provisorische maatregelen worden de problemen gemaskeerd: onbevoegden voor de klas, 4-daagse lesweken, digitaal onderwijs, grotere klassen. Het zet de kwaliteit van het onderwijs nog verder onder druk.

En de huidige tekorten blijven onverminderd groot.
In het primair onderwijs is er een tekort van ongeveer 6200 fte en een tekort aan langdurige vervangers van 3500 fte. Bijna 10.000 fte en dus hoger dan vorig jaar.

Het primaire onderwijs vormt de basis en als wij het daar al niet op orde kunnen krijgen, hebben wij geen vertrouwen in de toekomst.

Dit zeg ik niet zomaar voorzitter. Eergisteren kregen wij het vreselijke nieuws te horen dat onderzoek van de onderwijsinspectie uitwijst dat het met de leesvaardigheid van basisschoolkinderen nog slechter gesteld is dan we al vreesden.
Was het al zo dat 24% van de 15-jarigen als functioneel analfabeet wordt afgeleverd, nu blijkt dat de helft van de kinderen aan het einde van groep 8 niveau 2F niet haalt. De helft, voorzitter.
In het speciale basisonderwijs waren de cijfers nog desastreuzer: slechts 7% haalt niveau 2F.

Buiten dat het voor een welvarend land als Nederland een absolute schande is dat wij kinderen niet meer kunnen leren lezen, kunnen wij ze onmogelijk met goed fatsoen richting het vervolgonderwijs sturen. Daarom was het zo teleurstellend dat mijn motie daarover tijdens de begroting, het niet heeft gehaald. Die wilde eerstejaarsstudenten in het mbo monitoren op leesvaardigheid en het mogelijk maken om semi-analfabete studenten een inhaalprogramma aan te bieden. De motie kreeg steun van de hele Kamer, maar werd door de coalitie weggestemd. De toekomst van die kinderen werd weggegooid door de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een uitvoerbare oplossing, met de schoonheid van de eenvoud, werd door deze partijen achteloos aan de kant geschoven.
De coalitiepartijen zijn daarmee schuldig aan de maatschappelijke ontwrichting door de derde-wereldrealiteit die zich tijdens Rutte4 aftekent: een bevolking, een beroepsbevolking die voor de helft en misschien zelfs meer niet noemenswaardig kan lezen en schrijven. En maar mooie praatjes over kansengelijkheid strooien, voorzitter. Want die klinken zo warm, zo sociaal en betrokken. Het is het cynisme voorbij.


Intussen wordt de bevolkingsgroei door massa-immigratie geen strobreed in de weg gelegd. Die is ook funest voor het onderwijs. Zolang er bij heel veel huishoudens amper Nederlands wordt gesproken, geen Nederlandse boekjes worden gelezen, geen Nederlandse liedjes worden gezongen en er geen Nederlandse tv-programma’s worden gekeken, zal de nationale ramp die analfabetisme heet alleen maar groter worden.

Vz, ten slotte lijken de ministers er blij mee te zijn dat de cijfers over lerarentekort in het voortgezet onderwijs minder dramatisch zijn dan verwacht, maar toch blijven ze ook daar oplopen. De verwachting is dat over vijf jaar dit tekort naar beneden zal gaan, maar hoe realistisch is dat als de massa-immigratie onverminderd blijft doorgaan? Als er in een stad als Den Haag maandelijks vier volle klassen bijkomen, vinden wij dat zeer twijfelachtig.

Wij kunnen het niet meer aan. Het onderwijs staat niet op instorten, het IS ingestort, omdat we simpelweg de capaciteit niet hebben.

De ministers rommelen met hun oplossingen in de marge, terwijl we game-changers nodig hebben.
Mijn laatste vraag: waar blijven de game-changers van dit Kabinet?