Skip to main content

CD Zorg en Onderwijs

Vz, conform het regeerakkoord, waar dus ook afspraken in staan waar wij ons wel in kunnen vinden, komt er eindelijk een betere financiering van zorg in onderwijstijd voor kinderen op scholen in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4.

Wij delen de bevindingen uit het onderzoek van de DSP-groep en Oberon en wij zijn net als de PO-Raad ook voorstander van het zogeheten collectieve scenario. Wij willen de middelen ook bundelen, beschikkingsvrij inzetten en werken met vaste aanbieders.
Het zal de efficiëntie ten goede komen, maar nog veel belangrijker: het zorgt voor rust en duidelijkheid voor de leerlingen in de klas en de school en de ouders die weten waar ze aan toe zijn.

Wel stelt het rapport dat er nog hard gewerkt wordt om tot afspraken te komen over de collectieve financiering van zorg in onderwijstijd en dat er nog tal van knelpunten zijn om tot een succesvolle uitvoering van een collectieve financiering te komen.
Wij willen dan ook niet te vroeg juichen voorzitter, want knelpunten zijn er in overvloed.

Zo staat een collectief model met een vertrouwde omgeving met vaste gezichten voor ouders en leerling haaks op de individueel gefinancierde zorg en is er een veelheid aan regels in de verschillende regio’s en gemeenten. Het is een wirwar van regelingen en procedures en om daar eenduidigheid en conformiteit in te krijgen, is een opgave. Het onderzoek stelt zelfs dat er een wetswijziging nodig zal zijn om het collectieve scenario succesvol te kunnen implementeren.
Graag een reactie van een van bewindvoerders hoe wij dit zo snel mogelijk voor elkaar kunnen krijgen en of de belangrijkste knelpunten gedeeld worden.
Ligt er al een wetsvoorstel klaar en zo ja, binnen welke termijn kunnen wij die als Kamer verwachten?

Vz, wij delen de wens uitgesproken door de verschillende belangenorganisaties. Het is echt tijd geworden voor een structurele oplossing, voor een onderwijsstelsel dat toegerust is op de individuele zorgvraag. Natuurlijk willen wij dit ook, maar is het ook mogelijk vragen wij ons toch af. Wij willen namelijk geen enkel kind in de klas te kort doen. Zeker gezien de problemen die het onderwijs al teisteren. Wij spreken niet zomaar over een systeemcrisis.

Vz, voor ons maken de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport wel weer wel duidelijk dat het passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden gefaald hebben. De broodnodige harmonisatie hadden zij toch al zelf moeten kunnen realiseren. Er is toch geen verschil tussen een autistisch kind in Eindhoven of een autistisch kind in Appingedam? Waarom is de regelgeving voor de samenwerkingsverbanden niet vanaf het begin geharmoniseerd?

Vz, ook wij hebben onze zorgen over de ABA-therapie (Applied Behavior Analysis). We hebben via het LBVSO, en het artikel in Trouw vernomen dat er inmiddels meer dan vijfhonderd ouders en kinderen zich hebben gemeld met klachten over deze therapie en dat het zelfs bij meer dan 70% heeft geleid tot PTSS en dat bijna 200 kinderen suïcidaal zijn geworden na het volgen van deze therapie. Dat zijn angstaanjagende cijfers voorzitter.
Deze behandeling die al vaak op jonge leeftijd wordt aangeraden als het kind niet geschikt is of dat lijkt te zijn voor het passend onderwijs heeft dus verstrekkende gevolgen voor kinderen die hier aan onderworpen worden. Ouders spreken zelfs over een soort bekeertherapie voor autisten, want met deze therapie wordt getracht autistisch gedrag af te leren. In het interview met Trouw zegt psycholoog en associate professor orthopedagogiek aan de Erasmus universiteit echter dat het vooral komt doordat er geen fatsoenlijke ABA-opleiding is in Nederland. Zij stelt dus dat ABA wel degelijk effectief kan zijn en ook evidence based is.

Gisteren is hier in het Mondelinge Vragenuur het een en ander over gewisseld met de staatssecretaris. De vraag die bij de PVV-fractie overblijft is hoe we de twee uitersten met elkaar rijmen, PTSS en erger en de veronderstelde heilzame werking. Het is ons niet duidelijk en de staatsecretaris ook niet, begrepen we gisteren.
Wij vragen ons af of het daarom niet verstandig is dat wij per direct een moratorium instellen tot eenduidig helder is wat het effect is op kinderen.
Tot zover.