Skip to main content

Spreektekst debat "De onderwijsachterstand van jongens"

Voorzitter,


Laat ik voorop stellen dat de PVV niet bijzonder geschokt is door de uitkomsten van het ITS-rapport over de achterstand van jongens. Wat we hier zien zou weleens het eindpunt kunnen zijn van de emancipatie van meisjes in het onderwijs. De verschillen in gemiddelde prestaties tussen jongens en meisjes zijn miniem en ook nog eens vakgebonden. Jongens doen het over het algemeen nog steeds iets beter in rekenen, meisjes in taal.

Enige reden tot zorg biedt wel het feit dat jongens vaker blijven zitten, vaker overstappen en vaker stoppen met hun studie.

Het jaarverslag van de inspectie geeft twee verklaringen: een biologische en een maatschappelijke. De PVV is het eens met de conclusie dat gezien hun aard jongens benadeeld worden door een te grote nadruk op zelfstandig leren. De onderwijscultuur van overleggen en reflecteren benadeelt ze nog verder. We mogen concluderen dat het nieuwe leren het niveau van jongens tot onder dat van meisjes heeft gebracht. En dat mag toch niet echt een prestatie heten! Ons voortdurende pleidooi voor leraargestuurd onderwijs wordt hier weer eens onderstreept. En natuurlijk: onderwijs met structuur!

En daar komen we weer bij de kern van het verhaal: we moeten weer stevig gaan inzetten op die goed opgeleide docent met die uitstekende didactische en pedagogische vaardigheden. Zoals de minister antwoordde op schriftelijke vragen van mevrouw Smits: goede leraren kunnen beoordelen waar de behoeften van verschillende leerlingen liggen. Het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen heeft de hoogste prioriteit als we inderdaad weer fundamenteel Gewoon Goed Onderwijs willen gaan aanbieden. En één van de taken van die lerarenopleidingen moet ook het aantrekken van meer mannelijke studenten zijn. Er moeten weer meer mannen voor de klas. Zowel jongens als meisjes hebben baat bij positieve mannelijke rolmodellen, zeker in het basisonderwijs.Voorzitter, wat de PVV betreft heeft het ITS-onderzoek weinig opgeleverd. Een vermoedelijk duur rapport dat voornamelijk open deuren biedt. De PVV kan zich wel vinden in een aantal mogelijke maatregelen. Deze maatregelen zouden echter de gehele onderwijskwaliteit moeten gelden en niet gezien worden in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid.Voorzitter, ik noem er een paar.

1. Meer ruimte voor sport en beweging is een goede zaak, zowel voor jongens als meisjes. 

2. Meer aandacht voor competitie, zowel voor jongens als voor meisjes. Het is op sommige scholen een taboe, geïnspireerd door die gelijkheidsideologie die niet uit te roeien lijkt in Nederland. Maar competitiedrang zit nu eenmaal in de menselijke natuur ingebakken.

3. Meer aandacht voor structuur, zowel voor jongens als voor meisjes. De chaos van overvolle klassen en onvoldoende gekwalificeerde docenten zorgt voor onrust, en dat gecombineerd met al dat overlegonderwijs, daar is geen enkele leerling bij gebaat.

Een van de aanbevelingen die er een beetje tussendoor gefrommeld lijkt is apart onderwijs voor jongens en meisjes. Voorzitter, dit kan volgens de PVV niet. Een van de grote verworvenheden van onze Westerse samenleving is het gemengde onderwijs. Het scheiden van jongens en meisjes is een jaar of 40 geleden definitief afgeschaft en dat is een goede zaak. Wilt u terug naar de huishoudschool en de mms? In het gewone leven moeten mannen en vrouwen op alle mogelijke manieren samenwerken. Scholen moeten leerlingen hier al op voorbereiden.

De minister heeft aangekondigd het SLO te verzoeken op basis van de interventies in het rapport een handreiking te maken ten bate van de scholen. De PVV verzoekt de minister het SLO daarbij uitdrukkelijk opdracht te geven geen advies voor seksegescheiden onderwijs daarin op te nemen. En ten slotte voorzitter: deze zaak is naar mijn inzicht gebaseerd op iets meer dan een hype. De reflex om dan maar meteen een bureau in te huren om onderzoek te doen vind ik niet de juiste. En ITS wil natuurlijk wel. Een mooi onderzoekje met een paar ronkende aanbevelingen die wel eerst een stelselwijziging vereisen. Dat dan weer wel: uitstel van keuze, gescheiden onderwijs, huppakee. Wat kost dat nou, zo'n onderzoek en dergelijke aanbevelingen. Is dat het waard geweest?