Skip to main content

Scholieren worden in de maling genomen

Goeiemiddag Amsterdam, 

Ik ben Harm Beertema en ik ben de woordvoerder Onderwijs van de Partij voor de Vrijheid.

Voor de PVV is onderwijskwantiteit ook onderwijskwaliteit. Daarom heb ik er voor gepleit om de 1040 lesuren per jaar voor jullie te behouden. Jullie hebben daar namelijk recht op, wat de bestuurders en de werkgevers ook zeggen. Met deze nieuwe wet gaan jullie van gemiddeld 5,2 klokuur per dag naar 5,4 uur. Daar gaat het hier over! Het gaat over een verschil van 0,2 uur per dag! 12 minuten per dag! 

De enige onderwijsorganisatie die ooit heeft geprotesteerd tegen de ophokuren was het LAKS. Dat waren jullie. Niet de leraren, die geloofden het allemaal wel. Niet de vakbonden. Die hebben jarenlang staan toekijken hoe het onderwijs werd gesloopt door de toenmalige onderwijselite, de kleilaag van managers en bestuurders waar ze zelf deel van uitmaakten. En die bonden deden niets! Jullie, de leerlingen hebben toen gestaakt en gedemonstreerd. Dat verdient een enorm groot compliment. Want jullie hebben de ophokuren toen op de agenda gezet. 

Maar deze staking van vandaag is echt een vergissing. Een heel grote vergissing. Jullie hebben je in de maling laten nemen door de bestuurders van de VO-raad. Bestuurders willen namelijk altijd minder lesgeven, want lesgeven vinden ze duur. Ze willen geld overhouden voor deftige kantoren, voor studiereizen naar China, naar Singapore. Binnenkort gaat een bestuur uit Rotterdam weer naar Brazilië. Waarom? Niemand die het weet, want je kunt daar niets leren over het Nederlandse onderwijs. Maar het moet allemaal wel betaald worden! Met geld dat bedoeld is om les te geven. Leraren en bestuurders willen ALTIJD minder lesgeven. Nog niet zo lang geleden was de norm 1076 uur. Toen werden er uren afgesnoept naar 1040. Nu weer naar 1000. Wij willen dat dat stopt. 

Jullie hebben niet alleen recht op 1040 uur. Julie hebben die uren ook keihard nodig! Vergeet niet dat de eindexameneisen worden aangescherpt! Nederland verkeert in een Kenniscrisis. Leerlingen die uitstromen uit het vmbo hebben veel te weinig rekenvaardigheid en taalvaardigheid. Zo weinig dat ze nauwelijks nog kunnen instromen in de technische opleidingen. En daar hebben we juist heel veel mensen nodig, omdat juist daar heel veel prachtige banen zijn!

Maar ook leerlingen van havo en vwo beheersen de spelling niet meer goed, de leesvaardigheid is onder de maat en dat geldt ook voor de rekenvaardigheid. Dat ligt niet aan de intelligentie van de huidige leerlingen. Jullie zijn niet dommer of slimmer dan leerlingen van vroeger. Maar het onderwijs doet het niet goed genoeg. Daar is iedereen het over eens. 

Kom dan niet NU met een wet die jullie 40 uur minder les wil geven. Dat is idioot! 

Mijn laatste punt. Laat je niet door de VO-Raad en door de vakbonden wijsmaken dat je nu DUS weer ophokuren gaat krijgen. Want dat hebben we in dezelfde wet geregeld. Als jouw school een lesuur wil laten meetellen, dan moet het voldoen aan 3 eisen:

  1. er moet een bevoegde leraar voor de klas staan
  2. het uur moet onderdeel zijn van het rooster
  3. en het uur moet inspirerend en uitdagend zijn 

Als een uur hier NIET aan voldoet, dan is het een ophokuur en dat is dus met de nieuwe wet VERBODEN! Dus leraren en leerlingen, medezeggenschapsraden en ouders, MELD dat dan ook aan de inspectie! Jullie zijn onze ogen en oren. Het mag wettelijk gewoon niet meer!  

Een laatste opmerking. Laat je niet leiden door de bestuurders van de VO-raad, niet door de leraren en zeker niet door die opportunistische vakbonden die niemand vertegenwoordigen behalve zichzelf. Zij doen dit NIET voor jullie belang, maar voor hun eigen belang.

De Partij voor de Vrijheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen en een moeilijke beslissing genomen. En dat durven wij. Wij hebben niets te maken met dat jarenlange gesoebat over de onderwijstijd. Wij kijken alleen maar naar jullie belang en naar het belang van Nederland in de toekomst. En de toekomst van Nederland, dat zijn jullie. Jullie moeten straks concurreren met goedopgeleide mensen in China, in India, in Singapore. En de PVV vindt dat jullie net zo goed moeten zijn opgeleid als zij. Liefst nog beter. Daarom staan wij voor die 1040 uur. 

Deze staking is een grote vergissing. Ik neem jullie dat niet al te kwalijk, want op jullie leeftijd mag je fouten maken. Ik zeg dus tegen jullie: herstel die fout nu het nog kan en ga nu terug naar school. Ga vragen om les. Om goeie lessen. Dankjewel.