Skip to main content

PVV: illegale scholieren mogen geen werk verrichten, dus ook geen stage lopen

De PVV heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht dat een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad wil dat mbo-scholieren zonder verblijfsvergunning toch stage kunnen lopen, zelfs bij de gemeente.

De partij heeft daarover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de minister van OCW. Jongeren zonder een verblijfsstatus zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt en mogen volgens de PVV dus ook geen stage lopen. Het heeft daarom geen zin voor illegale leerlingen om een mbo-opleiding te volgen. De PVV vindt dan ook dat de gemeente Amsterdam per geconstateerd geval een boete moet worden opgelegd. “Dit is alweer een geval van een gemeente die zich niet aan de regels houdt” aldus PVV-woordvoerder Harm Beertema.  “Dit moet meteen de kop in worden gedrukt, eventueel met een korting op het Gemeentefonds”. 

 

Vragen van de leden Beertema, Van den Besselaar en Fritsma (allen PVV) over het bericht dat Amsterdam illegale buitenlandse jeugd stages aanbiedt aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. 

1.)
Bent u bekend met het artikel ‘Illegale mbo’ers op stage’? (*) 

2.)
Bent u met de PVV van mening dat mbo-leerlingen zonder verblijfsvergunning geen werk mogen verrichten en dus ook geen stage mogen lopen? Zo nee, waarom niet? 

3.)
Wordt elke stage in het mbo gezien als werk waarvoor een verblijfsvergunning is vereist of zijn er stages of stagevervangende activiteiten denkbaar waarvoor dit niet noodzakelijk is en die toch recht geven op een mbo-diploma?

4.)
Onderschrijft u onze stelling dat een mbo-opleiding altijd gepaard gaat met stage en/of werk en dat daarom illegale leerlingen van mbo-opleidingen uitgesloten moeten worden? Zo nee, waarom niet? 

5.)
Vindt u met ons dat de Gemeente Amsterdam per geconstateerd geval een boete opgelegd moet krijgen als zij illegalen tewerkstelt als stagiair? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Telegraaf, 4 april 2012