Skip to main content

AO Onderwijshuisvesting

Vz, we hebben het probleem van de onderbesteding van de huisvestingsgelden nu een aantal keer met elkaar gewisseld. Alle partijen zijn het erover eens dat het buitengewoon onwenselijk is dat Gemeenten onderwijsgelden, honderden miljoenen euro's NIET besteden aan broodnodige nieuwbouw van scholen of aan renovatie van scholen. Dat onderwijsgeld wordt aangewend om gaten in de gemeentebegroting te dekken, om reserves aan te leggen en in voorkomende gevallen worden er zelfs lantaarnpalen van neergezet. Dat is de gegeven situatie. Gevolg: kinderen die hun hele basisschoolcarrière in noodgebouwtjes doorbrengen, in slecht geventileerde lokalen, in omstandigheden waar een ontwikkeld land als het onze zich voor moet schamen.

Vz, in Spijkenisse staat zo'n school. Openbare basisschool De Nachtegaal van het bestuur Prokind. Een gebouw uit 1957, jarenlang achterstallig onderhoud, met de uitdrukkelijke belofte van de Gemeente Spijkenisse dat men niet moest wanhopen, want er kwam nieuwbouw, op dezelfde locatie in het centrum van Spijkenisse. Want daar was het bruisende centrum met de juiste voorzieningen voor jonge gezinnen waar de bewoners op af waren gekomen. En waar die jonge gezinnen hadden geïnvesteerd in koophuizen en in een toekomst voor hun jonge gezin. Maar die nieuwbouw kwam er niet. Wel kwam er een prestigieus winkelcentrum, er werden de zgn eurobruggen gebouwd, heel duur, heel spectaculair, er kwam de mooiste bibliotheek van Europa in de vorm van een halve piramide. Maar het schooltje kwam er niet, ook niet toen het team erin slaagde om daltonschool te worden. Mijn vragen aan beide ministers:
• Hoeveel huisvestingsgeld voor scholen blijft er op de planken liggen in Spijkenisse?
• Het kan toch niet zo zijn dat er straks in het verzorgingsgebied van Spijkenisse Centrum geen openbaar onderwijs meer is? Wat is uw oordeel over de gebroken beloftes van de Gemeente?

Vz, de minister van OCW lijkt het steeds met ons eens te zijn dat we hier een misstand onder handen hebben. Maar op cruciale momenten laat zij het afweten en dan lijkt al haar ondersteuning eigenlijk alleen maar lippendienst. Wil ze deze misstand wel echt veranderen? Of blokkeert de minister van Binnenlandse Zaken een oplossing? Want daar lijkt het soms op vz. Mijn indruk is dat de Nederlandse Gemeenten zozeer gehecht zijn geraakt aan die honderden miljoenen onderwijseuro's dat ze er onder geen voorwaarde afstand van willen doen. Eerst was het minister Donner die verhinderde dat er verandering in kwam. Nu is het minister Spies die dwars ligt. Is het toeval dat het hier allemaal CDA-bewindslieden betreft? Wat is dat toch, dat juist de gezinspartij CDA niet de kans pakt om al die kinderen in die armoedige benauwde scholen lucht en licht te bieden? In mooie, frisse scholen? Daarom ben ik zo blij vz, dat we vandaag beide betrokken CDA-ministers hier aan tafel hebben om voor eens en voor altijd aan ons, aan de ouders, de leraren en de kiezers duidelijk te maken hoe het zit. Want er zijn twee mogelijkheden, leg ik aan de ministers voor. Of u stelt in gezamenlijkheid vast dat er geen probleem is en dat het goed is zoals het is en dat de ouders, de leraren en bestuurders niet moeten zeuren en genadebrood moeten blijven eten van de Gemeenten. Of u erkent dat er een probleem is dat opgelost moet worden. In dat laatste geval geeft u ook aan hoe de breed aangenomen PVV-motie uitgevoerd wordt, niet na de verkiezingen, maar nu. En de PVV gaat ermee akkoord dat het bestuursakkoord NIET opengebroken wordt. Ik vraag dus geen generieke maatregel, maar maatwerk, alleen voor scholen die de competenties hebben om huisvestingsgelden verantwoord te beheren. Zegt u het maar excellenties. De ouders, de leraren en het bestuur van de Nachtegaal in Spijkenisse kijken nu met u mee.

• Is er sprake van onderbesteding in de gemeente Spijkenisse?
• Indien wel, hoeveel? Indien niet, hoe komt het dan dat De Nachtegaal jarenlang stelselmatig is verwaarloosd?
• Hoe kan het dat het personeel uit de krant moet vernemen dat het schooltje wordt opgedoekt?
• Welke nieuwe bestemming heeft de gemeente voor de grond waarop de school staat?
• Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om de veiligheid van de kinderen te garanderen als die door het drukke verkeer naar die andere wijken moeten?
• Als de minister het met ons eens is dat systematische onderbesteding zeer ongewenst is, en ze wil tegelijkertijd het bestuursakkoord in stand houden, hoe zou de motie dan geformuleerd moeten worden om haar te kunnen ondersteunen?
• Hoe verklaart u dat een gemeente zo slecht communiceert met ouders en leraren? Zij moesten uit de krant vernemen dat hun school wordt opgedoekt!
• Straks moeten de kinderen naar wijken op 20 minuten lopen, dwars door het drukke verkeer. Kunt u de Gemeente vragen om aanspreken