Skip to main content

Spreektekst: schrappen verplichte maatschappelijke stage en het vak algemene natuurwetenschappen

Voorzitter,

Ik dank de staatssecretaris voor zijn brief waarin hij uitlegt wat de doelen zijn van het vak ANW (Algemene Natuur Wetenschappen), waarom het verstandig is om de verplichting tot het geven van het vak in de bovenbouw te laten vervallen en hoe de doelstellingen worden geborgd, vanaf het basisonderwijs (oriëntatie op jezelf en de wereld) in een doorlopende leerlijn naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs met de kennisbasis Science voor ALLE leerlingen, naar de bovenbouwleerlingen van ALLEEN de bètavakken.

En daar gaat het echt mis wat de PVV betreft. De SLO (Stichting Leerplanontwikkeling NL) is weliswaar bezig met het in kaart brengen van de aanwezigheid van wetenschapsoriëntatie binnen de context van de maatschappijvakken, maar dat geeft geen enkele garantie dat die er is of dat die er zal komen. En dat een gemiste kans, voorzitter. In de 21e eeuw kunnen we niet meer de traditionele scheiding in stand houden tussen de alfa- en de bètavakken als het gaat om precies die zaken die de staatssecretaris noemt in de eerste mooie alinea van zijn brief: de uitspraak van Immanuel Kant, de filosoof van de Verlichting die oproept tot het nadenken over de sterrenhemel boven ons en de morele wet in ons. Juist in de bovenbouw is voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen met het maatschappijprofiel, de leeftijd des onderscheids onder handbereik. En juist dan komt het Sapere Aude, het durven denken van Kant, binnen de grenzen van de mogelijkheden. Dat geldt niet voor de leerlingen in de onderbouw. Hun leeftijd en ontwikkelingsfase kenmerkt zich door nieuwsgierigheid naar de wereld zoals die zich voordoet, zoals die IS. Niet zoals die zou KUNNEN zijn. Maar dat geldt wel voor de bovenbouw van zowel havo als vwo. Want let op voorzitter, juist het HBO biedt veel technische opleidingen en wij willen allemaal dat die opleidingen hoogwaardig zijn. En ANW voor de bovenbouw HAVO kan daar van onschatbare waarde zijn.

Voorzitter, wij omarmen de ontwikkeling van de leerlijn van Wetenschap en technologie in het primair onderwijs, via Science in de onderbouw naar de vakinhoud van de bèta-examenvakken in de bètaprofielen van het voortgezet onderwijs. Maar wij willen dat vervolgens ANW behouden blijft als verplicht vak voor de bovenbouw voor de maatschappijprofielen in HAVO en VWO. Vandaar dat wij vasthouden aan ons amendement dat daartoe strekt. Voor ons geen dealtjes met het Kabinet in achterkamertjes. Voor ons geldt, zoals vaker: de dood of de gladiolen.